การป้องกันโรคอ้วนในเด็กด้วย

ผลกระทบโรคอ้วนในเด็ก การป้องกันโรคอ้วนในเด็ก ปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

โรคอ้วนในเด็กจะทำให้เด็กเคลื่อนไหวลำบาก เคลื่อนไหวเชื่อ […]

ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน

ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน

ภาวะน้ำหนักเกิน หมายถึง ภาวะที่เกิดจากการได้รับพลังงานจ […]

โรคอ้วน พิชิตอ้วน

“โรคอ้วน” พิชิตอ้วนควรเริ่มวันนี้

“โรคอ้วน” หมายถึง ภาวะที่มีการสะสมไขมันเกินจนเป็นอันตรา […]

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอย่างไร พิชิตอ้วน พิชิตพุง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอย่างไร พิชิตอ้วน พิชิตพุง

สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดภาวะอ้วนลงพุง คือ พฤติกร […]

กินอย่างไรขจัดภัยอ้วนลงพุง

กินอย่างไรขจัดภัยอ้วนลงพุง หลักการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายในภาวะอ้วนลงพุง

อาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เรามีพลังชีวิต เรา […]

การจำแนกพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะอ้วนลงพุง

การจำแนกพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะอ้วนลงพุง

ในการปรับปรุงรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมและการควบคุม […]

โรคอ้วนลงพุงกับผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย ความน่ากลัวของโรคอ้วนและอ้วนลงพุง

โรคอ้วนลงพุงกับผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย ความน่ากลัวของโรคอ้วนและอ้วนลงพุง

โรคอ้วนและภาวะอ้วนลงพุงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพทั้งเฉี […]

เด็กอ้วน เด็กน้ำหนักตัวเกิน

เด็กอ้วน เด็กน้ำหนักตัวเกิน (Pediatric obesity and overweight) แนวปฏิบัติในการดูแลควบคุมน้ำหนักอย่างไร?

ภาวะพร่องโภชนาการและภาวะโภชนาการเกินเป็นปัญหาสำคัญอันดั […]

ปัญหาเด็กวัยเรียนเริ่มอ้วนและอ้วนมีผลกระทบต่อพัฒนาการทั้งร่างกาย

ปัญหาเด็กวัยเรียนเริ่มอ้วนและอ้วนมีผลกระทบต่อพัฒนาการทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

โรคอ้วนในเด็กวัยเรียนซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่เป็นความท […]

1 2