จักรราศี และเรือนชะตา

ความหมายของจักรราศี และเรือนชะตา ตามลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ

“จักรราศี” คือ ทางเดินของดาวเคราะห์ทั้งหลาย เนื่อ […]

ความเชื่อโหราศาสตร์ในสังคมไทใหญ่และบทบาทของความเชื่อโหราศาสตร์

ความเชื่อโหราศาสตร์ในสังคมไทใหญ่และบทบาทของความเชื่อโหราศาสตร์ในพุทธศาสนาของไทใหญ่

ความเชื่อโหราศาสตร์เป็นความเชื่อที่มีบทบาทในสังคมไทใหญ่ […]

ศาสตร์การดูดวง ตรวจดวงชะตา โหราศาสตร์ที่มีอิทธิพลในไทย

ศาสตร์การดูดวง ตรวจดวงชะตา โหราศาสตร์ที่มีอิทธิพลในไทย

ความเรื่องดวงชะตาอยู่คู่กับคนไทยมานานและมีอิทธิพลกับคนท […]

ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมในการดูดวง ตรวจดวงชะตาของคนไทย

ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมในการดูดวง ตรวจดวงชะตาของคนไทย

พิจารณาในส่วนของปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรมแล้วนั้น พิจารณา […]

เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลอย่างไรต่อรูปแบบของโหราศาสตร์และการพยากรณ์

เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลอย่างไรต่อรูปแบบของโหราศาสตร์และการพยากรณ์ การดูดวง

การพัฒนาของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลทำให้รูปแบบการพยากรณ์มี […]

พฤติกรรมการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์

พฤติกรรมการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ การดูดวง การสืบค้นข้อมูลของแหล่งพยากรณ์ การสื่อสารกับผู้พยากรณ์หรือหมอดู ความเชื่อและการสะเดาะเคราะห์

การสืบค้นข้อมูลของแหล่งพยากรณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลักมีช่องทา […]

1 2 76