BLOG

 • All
 • ความรู้ทั่วไป
 • คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
 • จักรราศี
 • บทความ
 • ประเทศอินเดีย
 • พระคเณศ (พระพิฆเนศ)
 • พระตรีมูรติเทพ (ตรีมูรติ)
 • สุขภาพ
 • เรื่องอื่น ๆ ทั่วไป
 • โหราศาสตร์

ความหมายของจักรราศี และเรือนชะตา ตามลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ

“จักรราศี” คือ ทางเดินของดาวเคราะห์ทั้งหลาย เนื่อ […]

การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะทุพพลภาพ

การดูแล (caregiving) เป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลที่มีภา […]

ความเชื่อโหราศาสตร์ในสังคมไทใหญ่และบทบาทของความเชื่อโหราศาสตร์ในพุทธศาสนาของไทใหญ่

ความเชื่อโหราศาสตร์เป็นความเชื่อที่มีบทบาทในสังคมไทใหญ่ […]

ศาสตร์ความเชื่อโหราศาสตร์ของแต่ละประเทศ

ความเชื่อ (Believe) คือ ความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจ ความ […]

ศาสตร์การดูดวง ตรวจดวงชะตา โหราศาสตร์ที่มีอิทธิพลในไทย

ความเรื่องดวงชะตาอยู่คู่กับคนไทยมานานและมีอิทธิพลกับคนท […]

ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมในการดูดวง ตรวจดวงชะตาของคนไทย

พิจารณาในส่วนของปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรมแล้วนั้น พิจารณา […]

บทบาทของหมอดู ตรวจดวงชะตากับคนไทย

พฤติกรรมความเชื่อด้านโหราศาสตร์ จะเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ปร […]

การดูดวงในสังคมไทย โหราศาสตร์

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยมีการนำวิชาโหราศาสตร์มาใช้ […]

เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลอย่างไรต่อรูปแบบของโหราศาสตร์และการพยากรณ์ การดูดวง

การพัฒนาของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลทำให้รูปแบบการพยากรณ์มี […]

พฤติกรรมการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ การดูดวง การสืบค้นข้อมูลของแหล่งพยากรณ์ การสื่อสารกับผู้พยากรณ์หรือหมอดู ความเชื่อและการสะเดาะเคราะห์

การสืบค้นข้อมูลของแหล่งพยากรณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลักมีช่องทา […]

โหราศาสตร์ คุณลักษณะของผู้พยากรณ์ หรือหมอดู

โหราศาสตร์ คือ การนำข้อมูลที่ได้รวบรวมจดบันทึกเป็นหลักส […]

รูปแบบการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์

ความเชื่อและโหราศาสตร์ เป็นสิ่งมนุษย์นั้นมีความไว้ใจ เช […]

ปัจจัยของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการเลือกดูดวงบนช่องทางออนไลน์ (YOUTUBE)

การดูดวงออนไลน์บนช่องทาง YOUTUBE สามารถเข้าถึงได้ง่าย ส […]

พฤติกรรมการดูดวงของคนเมือง

มุมมองภาพรวมของการรับรู้เกี่ยวกับการดูดวงนั้น ทำให้เห็น […]

พัฒนาการของศาสนาฮินดู ปรัชญาฮินดู ทรรศนะทั้งหก “มายาของพรหม” มายาของโลก

เมื่อเกิดศาสนาใหม่ขึ้นจึงมีผู้พยายามเผยแพร่แนวคิดของตนเ […]

พิธีกรรมและความเชื่อเทศกาลนวราตรี ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

ชนชาติต่าง ๆ เข้ามาอาศัยและตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยมา […]