การป้องกันโรคอ้วนในเด็กด้วย

ผลกระทบโรคอ้วนในเด็ก การป้องกันโรคอ้วนในเด็ก ปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

โรคอ้วนในเด็กจะทำให้เด็กเคลื่อนไหวลำบาก เคลื่อนไหวเชื่อ […]

เด็กที่มีน้ำหนักตัวเกิน

การออกกำลังกายในเด็กอ้วน เด็กที่มีน้ำหนักตัวเกิน

โดยเฉพาะแล้วในเด็กอายุ 5 ขวบจะมีการกินสารอาหารที่ให้พลั […]

ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน

ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน

ภาวะน้ำหนักเกิน หมายถึง ภาวะที่เกิดจากการได้รับพลังงานจ […]

ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนทางร่างกาย

ผลกระทบและโรคแทรกซ้อนในภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนทางร่างกาย

1. การเจริญเติบโตเข้าสู่วัยหนุ่มสามเร็ว ในเด็กที่อ้วนจะ […]

ผลกระทบและโรคแทรกซ้อนที่เกิดในเด็กและวัยรุ่นที่อ้วน ด้านจิตใจและสังคม

ผลกระทบและโรคแทรกซ้อนที่เกิดในเด็กและวัยรุ่นที่อ้วน ด้านจิตใจและสังคม และด้านร่างกาย

ผลกระทบที่เกิดในเด็กและวัยรุ่นที่อ้วนด้านจิตใจและสังคม […]

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอย่างไร พิชิตอ้วน พิชิตพุง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอย่างไร พิชิตอ้วน พิชิตพุง

สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดภาวะอ้วนลงพุง คือ พฤติกร […]

กินอย่างไรขจัดภัยอ้วนลงพุง

กินอย่างไรขจัดภัยอ้วนลงพุง หลักการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายในภาวะอ้วนลงพุง

อาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เรามีพลังชีวิต เรา […]

โรคอ้วนลงพุงกับผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย ความน่ากลัวของโรคอ้วนและอ้วนลงพุง

โรคอ้วนลงพุงกับผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย ความน่ากลัวของโรคอ้วนและอ้วนลงพุง

โรคอ้วนและภาวะอ้วนลงพุงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพทั้งเฉี […]

ผลกระทบของโรคอ้วนต่อสุขภาพ

ผลกระทบและโรคแทรกซ้อนที่เกิดในเด็กและวัยรุ่นที่อ้วน ผลกระทบของโรคอ้วนต่อสุขภาพ โรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับโรคอ้วน

โรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับโรคอ้วน โรคระบบหัวใจและหลอดเลื […]

เด็กอ้วน เด็กน้ำหนักตัวเกิน

เด็กอ้วน เด็กน้ำหนักตัวเกิน (Pediatric obesity and overweight) แนวปฏิบัติในการดูแลควบคุมน้ำหนักอย่างไร?

ภาวะพร่องโภชนาการและภาวะโภชนาการเกินเป็นปัญหาสำคัญอันดั […]

1 2