ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน

ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน

ภาวะน้ำหนักเกิน หมายถึง ภาวะที่เกิดจากการได้รับพลังงานจ […]

ผลกระทบและโรคแทรกซ้อนที่เกิดในเด็กและวัยรุ่นที่อ้วน ด้านจิตใจและสังคม

ผลกระทบและโรคแทรกซ้อนที่เกิดในเด็กและวัยรุ่นที่อ้วน ด้านจิตใจและสังคม และด้านร่างกาย

ผลกระทบที่เกิดในเด็กและวัยรุ่นที่อ้วนด้านจิตใจและสังคม […]

ภาวะดื้ออินซูลิน

ผลกระทบของโรคอ้วนความอ้วนต่อสุขภาพ

1. โรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับโรคอ้วน 1.1 โรคระบบหัวใจและ […]

สาเหตุและปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดความอ้วน โรคอ้วน

สาเหตุและปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดความอ้วน โรคอ้วน

โรคอ้วนเกิดจากสาเหตุร่วมหลายประการที่ทำให้มีไขมันสะสมมา […]

โรคอ้วน พิชิตอ้วน

“โรคอ้วน” พิชิตอ้วนควรเริ่มวันนี้

“โรคอ้วน” หมายถึง ภาวะที่มีการสะสมไขมันเกินจนเป็นอันตรา […]

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอย่างไร พิชิตอ้วน พิชิตพุง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอย่างไร พิชิตอ้วน พิชิตพุง

สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดภาวะอ้วนลงพุง คือ พฤติกร […]

กินอย่างไรขจัดภัยอ้วนลงพุง

กินอย่างไรขจัดภัยอ้วนลงพุง หลักการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายในภาวะอ้วนลงพุง

อาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เรามีพลังชีวิต เรา […]

ผลกระทบของโรคอ้วนต่อสุขภาพ

ผลกระทบและโรคแทรกซ้อนที่เกิดในเด็กและวัยรุ่นที่อ้วน ผลกระทบของโรคอ้วนต่อสุขภาพ โรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับโรคอ้วน

โรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับโรคอ้วน โรคระบบหัวใจและหลอดเลื […]

1 2