Recruitment process vector flat style design icon

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการลักลอบเข้าไปทำงานผิดกฎหมายและการไปทำงานอย่างถูกต้องผ่านระบบ EPS

การวิเคราะห์สถานการณ์การไปทำงานในเกาหลีใต้ของแรงงานไทย […]

แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

แนวทางแก้ไขปัญหาและสาเหตุของปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้

แนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายของประเทศฟิลิปปิ […]

วัฒนธรรมเกาหลีผ่านละครเกาหลีแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง

สินค้าวัฒนธรรมเกาหลีผ่านสื่อละครเกาหลีเรื่อง “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง” และ “เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา”

ละครเกาหลีที่นำมาออกอากาศในประเทศไทยส่วนใหญ่ได้รับความน […]

กระแสวัฒนธรรมจากต่างแดนผ่านภาพยนตร์ “สินค้าทางวัฒนธรรม” จากประเทศเกาหลีใต้

กระแสวัฒนธรรมจากต่างแดนผ่านภาพยนตร์ “สินค้าทางวัฒนธรรม” จากประเทศเกาหลีใต้

ยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน ผลพวงจากความก้าวหน้าทางเทคโน […]

11598952_4802364 (1)

ละครโทรทัศน์เกาหลีสร้าง “ผู้ชายในอุดมคติ” ปรับเปลี่ยนความรุนแรงในทางย้อนแย้งของคู่รักวัยรุ่นไทย

ละครโทรทัศน์เกาหลีมิได้มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นการสะท้อนปัญ […]

city-forever-movie-south-background (1)

การเผยแพร่กระแสวัฒนธรรมเกาหลีใต้ผ่านละคร รายการโทรทัศน์

รายการโทรทัศน์เกาหลีใต้ถือเป็นสินค้าที่มีการส่งออกอย่าง […]

statue-beautiful-scenery-around-nami-island (1)

บทบาทภาคเอกชนอุตสาหกรรมบันเทิงในการสร้างสรรค์และผลิตรายการที่มีเนื้อหาสะท้อนวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ของประเทศเกาหลีใต้

ความสำเร็จของการเผยแพร่กระแสวัฒนธรรมเกาหลีใต้จนเป็นที่ร […]

4190212 (2)

บทบาทภาครัฐในการสร้างความสำเร็จด้านเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีใต้

โดยทั่วไปแล้ว “รัฐบาล” คือ กลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ กา […]

1 2