พัฒนาการของศาสนาฮินดู ปรัชญาฮินดู ทรรศนะทั้งหก “มายาของพรหม” มายาของโลก

พัฒนาการของศาสนาฮินดู ปรัชญาฮินดู ทรรศนะทั้งหก “มายาของพรหม” มายาของโลก

เมื่อเกิดศาสนาใหม่ขึ้นจึงมีผู้พยายามเผยแพร่แนวคิดของตนเ […]

พิธีกรรมและความเชื่อเทศกาลนวราตรี ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

พิธีกรรมและความเชื่อเทศกาลนวราตรี ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

ชนชาติต่าง ๆ เข้ามาอาศัยและตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยมา […]

รูปแบบศิวลึงค์

“องค์พระศิวะมหาเทพ” รูปแบบศิวลึงค์

รูปแบบของศิวลึงค์นั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปอย่างหลา […]

“องค์พระศิวะมหาเทพ” ศิวลึงค์ คืออะไร

“องค์พระศิวะมหาเทพ” ศิวลึงค์ คืออะไร

“ศิวลึงค์ คือ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศา […]

คติความเชื่อเรื่อง “พระศิวะ” ในเขตกรุงเทพมหานคร

คติความเชื่อเรื่อง “พระศิวะ” ในเขตกรุงเทพมหานคร

ในปี พ.ศ. 2555 – 2556 คติความเชื่อเรื่องพระศิวะยังคงปรา […]

พระศิวะในยุคพระเวท ความเป็นปรมาตมันของพระศิวะ

พระศิวะในยุคพระเวท ความเป็นปรมาตมันของพระศิวะ

ในยุคพระเวท “พระศิวะ” ได้ถูกกล่าวถึงในพระนามที่ชื่อ “รุ […]

พระศิวะกับพระสตี (พระอุมา)

พระศิวะกับพระสตี (พระอุมา)

พระสตีมีรูปโฉมงดงาม เป็นพระธิดาองค์โตของพระทักษะประชาบด […]

พระศิวะในคัมภีร์พระเวท

พระรุทรหรือพระศิวะในคัมภีร์พระเวท พระศิวะในการรับรู้ของอินเดียโบราณก่อนคัมภีร์พระเวท

จากหลักฐานในยุคอินเดียโบราณ โดยเฉพาะที่บริเวณลุ่มน้ำสิน […]

ความเป็นมาและกำเนิดศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู คือ คำสั่งสอนของพระวิษณุเป็นเจ้า

ความเป็นมาและกำเนิดศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู คำสั่งสอนของพระวิษณุเจ้า

ในสมัยโบราณตั้งแต่แรกเริ่มศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ได้เรียก […]

Thailand-3749_-_Four_Faces_Buddha_(Brahma)_(6042345760) (1)

เงิน ๆ ทอง ๆ ที่ดิน บ้าน คอนโด รถยนต์ อยากมี หรืออยากได้ บูชา “พระพรหม” จะประทานพร ให้ประสบแต่ความเจริญก้าวหน้า”

บูชาขอ “พระพรหม” สำเร็จในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น เรื่องก […]

1 2