“ลัทธิแก้กรรม” ความหวังใหม่หรือสนิมเนื้อในของชาวพุทธ ทฤษฎีและหลักการแก้กรรม

“ลัทธิแก้กรรม” ความหวังใหม่หรือสนิมเนื้อในของชาวพุทธ ทฤษฎีและหลักการแก้กรรมของสำนักแก้กรรมต่าง ๆ

“ฉันหันมาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังก็เริ่มมาจากเรื่องนี้” […]

ที่ขาดไม่ได้ คือ เรื่องของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ญาณวิเศษ และเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติ

“คาถาที่ใช้แก้กรรมไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาของการแก้กรรม” ที่ขาดไม่ได้ คือ เรื่องของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ญาณวิเศษ และเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติ

การสวดมนต์ (สาธยายมนต์) เป็นสิ่งที่มีมาก่อนจะเกิดพุทธศา […]

“แก้กรรมด้วยวิธีง่าย ๆ แต่ไม่สมเหตุสมผล” (ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกรรมเก่า)

“แก้กรรมด้วยวิธีง่าย ๆ แต่ไม่สมเหตุสมผล” (ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกรรมเก่า)

หลักการสำคัญของวิธีแก้กรรมแบบนี้มาจากสมมุติฐานที่ว่า กา […]

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการแก้กรรม เคราะห์กรรม กรรมเก่า เจ้ากรรมนายเวร

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการแก้กรรม เคราะห์กรรม กรรมเก่า เจ้ากรรมนายเวร

“ปัญหาบางอย่างไม่ใช่ปัญหา หรือไม่ใช่เคราะห์กรรมที่จะต้อ […]

วิธีการแก้กรรม “กรรมเก่า” วิบากกรรมชั่ว (ผลของกรรมชั่ว) ที่ปรากฏในสังคมไทย

วิธีการแก้กรรม “กรรมเก่า” วิบากกรรมชั่ว (ผลของกรรมชั่ว) ที่ปรากฏในสังคมไทย

วิธีการแก้กรรมของสำนักต่าง ๆ ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 2 ก […]

วิธีแก้ไขแก้กรรมเรื่องเงินขาดมือ มืดแปดด้าน ดวงตก ชีวิตมีแต่ปัญหาแบบได้ผลทันใจ

วิธีแก้ไขแก้กรรมเรื่องเงินขาดมือ มืดแปดด้าน ดวงตก ชีวิตมีแต่ปัญหาแบบได้ผลทันใจ

ในชีวิตของคนเราเมื่อเวลาที่มีความสุขได้โชคลาภได้อะไร ๆ […]

คาถาศักดิ์สิทธิ์แก้กรรมต่าง ๆ พระคาถาศักดิ์สิทธิ “พระคาถาธารณปริตร”

คาถาศักดิ์สิทธิ์แก้กรรมต่าง ๆ พระคาถาศักดิ์สิทธิ “พระคาถาธารณปริตร”

คาถา หมายถึง วาจาอันศักดิ์สิทธิ์ บางทีไม่จำเป็นต้องมีคว […]

1 2 4