การแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ กฎหมาย

การแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ การช่วยเหลือกรณีผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นเด็ก การดำเนินการช่วยเหลือด้านกฎหมาย

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ กรณีถูกข่มขืน […]

ตลาดสด น่าซื้อ สะอาดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

ตลาดสด น่าซื้อ สะอาดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค และการขายอาหารที่ถูกกฎหมาย และถูกหลักอนามัย

หลายท่านคงจะเคยได้ยินหรือผ่านตากับคำว่า ตลาดสด น่าซื้อ […]

ก่อนประกอบกิจการ ขายของริมบาทวิถี…

ก่อนประกอบกิจการ ขายของริมบาทวิถี…อย่าลืมขออนุญาต เขตควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

สถานประกอบกิจการเมื่อแต่งร้านเรียบร้อยแล้วได้ฤกษ์ดีมาแล […]

ความหลากหลายทางเพศกับสิทธิที่ไม่เท่าเทียมกัน

ความหลากหลายทางเพศกับสิทธิที่ไม่เท่าเทียมกัน

สังคมไทยแม้ว่า จะเปิดกว้างให้กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลา […]

ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ

ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยมีประเด็นการศึกษา ได […]

สามีแจ้งว่า “โสด” ผิดฐานแจ้งความเท็จ

สามีแจ้งว่า “โสด” ผิดฐานแจ้งความเท็จ

เมื่อสามีแจ้งต่อพนักงานที่ดินว่า “โสด” เพื่อจดทะเบียนจำ […]

การรับรองสิทธิในการสมรสระหว่างเพศเดียวกันในประเทศไทย

การรับรองสิทธิในการสมรสระหว่างเพศเดียวกันในประเทศไทย

การสมรสเป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยย่ […]

กฎหมายครอบครัว สินสมรส

กฎหมายครอบครัว สินสมรส

สินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474 ก็คือ ท […]

กฎหมายที่ผู้หญิงควรรู้ กฎหมายครอบครัว กฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่ง

กฎหมายที่ผู้หญิงควรรู้ กฎหมายครอบครัว กฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่ง

กฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราจนแยกกันไม่ออก คน […]

ภรรยาจะมีสิทธิอะไรบ้างตามกฎหมายในกรณีถูกสามีทิ้ง

ภรรยาจะมีสิทธิอะไรบ้างตามกฎหมายในกรณีถูกสามีทิ้ง

ถ้าจดทะเบียนสมรสกัน ภรรยาสามารถขอให้จดทะเบียนหย่าและแบ่ […]

1 2