ขั้นตอนและระบบการจัดส่งแรงงานไทย การไปทำงานของแรงงานไทย ของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

ขั้นตอนและระบบการจัดส่งแรงงานไทย การไปทำงานของแรงงานไทย ของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

ระบบการรับแรงงานต่างชาติ (การไปทำงาน) ของสาธารณรัฐเกาหล […]

แนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้

แนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ ศึกษาเรื่อง แรงงานไทย […]

แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

แนวทางแก้ไขปัญหาและสาเหตุของปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้

แนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายของประเทศฟิลิปปิ […]

แรงงานไทยผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี – ผีน้อย (เกาหลีใต้)

แรงงานไทยผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี – ผีน้อย (เกาหลีใต้)

ปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้มีความรุนแรงเพิ่มสูงข […]

Rhee_Syng-Man_in_1948

มูลเหตุที่ทำให้รัฐบาลของประธานาธิบดีอีซึงมัน มีลักษณะการอำนาจนิยม

สถานการณ์ในเกาหลีใต้ภายหลักการก่อตั้งประเทศ วิเชียร. เก […]

วัฒนธรรมเกาหลีใต้

อิทธิพลของลัทธิขงจื๊อต่อวัฒนธรรมประจำชาติเกาหลีใต้

หลักการของลัทธิขงจื๊อมุ่งเน้นความเป็นเอกภาพของสังคม การ […]

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ

คิม เดจุง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ

ปี ค.ศ. 2000 นับเป็นห้วงเวลาที่ประธานาธิบดีคิม เดจุงได้ […]

กระบวนการลงโทษผู้นำรัฐบาลเกาหลีใต้

กระบวนการลงโทษผู้นำรัฐบาลเกาหลีใต้ นายพลชุน ดู ฮวาน และนายพลโร แด วู

เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของนา […]

ประธานาธิบดีเกาหลีที่ครองอำนาจนานที่สุด “นายพล ปัก จุง ฮี”

ประธานาธิบดีเกาหลีที่ครองอำนาจนานที่สุด “นายพล ปัก จุง ฮี”

“ประเทศเกาหลีใต้” หรือ “สาธารณรัฐเกาหลี” แต่เดิมมีการปก […]