ขั้นตอนและระบบการจัดส่งแรงงานไทย การไปทำงานของแรงงานไทย ของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

ขั้นตอนและระบบการจัดส่งแรงงานไทย การไปทำงานของแรงงานไทย ของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

ระบบการรับแรงงานต่างชาติ (การไปทำงาน) ของสาธารณรัฐเกาหล […]

ประสบการณ์ชีวิตของแรงงาน การเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานหนุ่มสาวไทย

ประสบการณ์ชีวิตของแรงงาน การเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานหนุ่มสาวไทย (ผีน้อย)

ประสบการณ์ชีวิตของแรงงานการเดินทางไปทำงานของพิม (ผีน้อย […]

แรงงานผิดกฎหมาย ผีน้อย

ปัญหาที่แรงงานไทย (ผีน้อย) มักประสบ การสอบภาษาเกาหลี ความล่าช้าในการเรียกตัว การเข้าไปทำงานในเกาหลีใต้แบบผิดกฎหมาย

นางณคประภา บำรุงสุข ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ EPS สา […]

แรงงานผิดกฎหมาย ผีน้อย เกาหลีใต้

ระบบการอนุญาตจ้างงานสำหรับแรงงานต่างชาติ (EPS) ขั้นตอนการสมัครเข้าไปทำงานในระบบ EPS แรงงานเกาหลีและผลกระทบของแรงงานไทย (ผีน้อย) ผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

ระบบการอนุญาตจ้างงานสำหรับแรงงานต่างชาติ (EPS) แรงงานเก […]

Recruitment process vector flat style design icon

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการลักลอบเข้าไปทำงานผิดกฎหมายและการไปทำงานอย่างถูกต้องผ่านระบบ EPS

การวิเคราะห์สถานการณ์การไปทำงานในเกาหลีใต้ของแรงงานไทย […]

แนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้

แนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ ศึกษาเรื่อง แรงงานไทย […]

แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

แนวทางแก้ไขปัญหาและสาเหตุของปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้

แนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายของประเทศฟิลิปปิ […]

แรงงานไทยผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี – ผีน้อย (เกาหลีใต้)

แรงงานไทยผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี – ผีน้อย (เกาหลีใต้)

ปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้มีความรุนแรงเพิ่มสูงข […]

วัฒนธรรมเกาหลีผ่านละครเกาหลีแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง

สินค้าวัฒนธรรมเกาหลีผ่านสื่อละครเกาหลีเรื่อง “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง” และ “เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา”

ละครเกาหลีที่นำมาออกอากาศในประเทศไทยส่วนใหญ่ได้รับความน […]

กระแสวัฒนธรรมจากต่างแดนผ่านภาพยนตร์ “สินค้าทางวัฒนธรรม” จากประเทศเกาหลีใต้

กระแสวัฒนธรรมจากต่างแดนผ่านภาพยนตร์ “สินค้าทางวัฒนธรรม” จากประเทศเกาหลีใต้

ยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน ผลพวงจากความก้าวหน้าทางเทคโน […]

1 2 4