การปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยเต่า

การทำบุญพระตามกำลังวันเกิด การปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยเต่า

การทำบุญพระตามกำลังวันเกิด การทำบุญพระตามกำลังวันเกิด เ […]

เจ้าพ่อหลักเมือง

เจ้าพ่อหลักเมืองและข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความนับถือ

“เจ้าพ่อ” ในความหมายของสังคมโดยทั่วไปจะหมายถึง ผู้เป็นใ […]

กาลามสูตรกังขานิยฐาน ๑๐

กาลามสูตรกังขานิยฐาน ๑๐ วิธีปฏิบัติในเรื่องที่ควรสงสัย หรือหลักความเชื่อ ทรงตรัสแสดงไว้ ณ เกสปุตตะนิคม

กาลามสูตรนี้บรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายมักไม่นิยมแสดงให้แ […]

อิทธิพลของโหราศาสตร์ต่อการตัดสินใจและการสร้างความชอบธรรมทางการเมือง

อิทธิพลของโหราศาสตร์ต่อการตัดสินใจและการสร้างความชอบธรรมทางการเมือง

โหราศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อกระบวนก […]

ฤกษ์มงคล

ความหมายของฤกษ์ยาม ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี ฤกษ์ดี

การประกอบพิธีกรรมอันเป็นงานมงคลต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน ก […]

1 2 16