ความปลอดภัยของเด็ก และผู้หญิงการสร้างสังคมที่เท่าเทียมกันทุกเพศทุกแบบ

ความปลอดภัยของเด็ก และผู้หญิงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสังคมที่เท่าเทียมกันทุกเพศทุกแบบ

ความปลอดภัยของผู้หญิงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสังคมที่เ […]

การป้องกันโรคอ้วนในเด็กด้วย

ผลกระทบโรคอ้วนในเด็ก การป้องกันโรคอ้วนในเด็ก ปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

โรคอ้วนในเด็กจะทำให้เด็กเคลื่อนไหวลำบาก เคลื่อนไหวเชื่อ […]

เด็กที่มีน้ำหนักตัวเกิน

การออกกำลังกายในเด็กอ้วน เด็กที่มีน้ำหนักตัวเกิน

โดยเฉพาะแล้วในเด็กอายุ 5 ขวบจะมีการกินสารอาหารที่ให้พลั […]

การส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่ถูกต้อง

การส่งเสริมพฤติกรรม ปรับเปลี่ยนการกิน การรับประทานอาหารที่ถูกต้องในเด็ก

หลีกเลี่ยงการซื้อขนม ของหวานเก็บไว้ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นต […]

ผลกระทบและโรคแทรกซ้อนที่เกิดในเด็กและวัยรุ่นที่อ้วน ด้านจิตใจและสังคม

ผลกระทบและโรคแทรกซ้อนที่เกิดในเด็กและวัยรุ่นที่อ้วน ด้านจิตใจและสังคม และด้านร่างกาย

ผลกระทบที่เกิดในเด็กและวัยรุ่นที่อ้วนด้านจิตใจและสังคม […]

พัฒนาการทางเพศของมนุษย์ ตั้งแต่ระยะแรกเกิด

พัฒนาการทางเพศของมนุษย์ เด็กตั้งแต่ระยะแรกเกิด

พัฒนาการทางเพศของมนุษย์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ คือ […]

วิธีการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย มีวิธีการอย่างไรบ้าง

วิธีการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย มีวิธีการอย่างไรบ้าง หลักสำคัญในการสื่อสารและสอนเด็กเรื่องเพศศึกษา

วิธีการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย ม […]

การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับเด็กต้องให้เรื่องอะไรบ้าง

การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับเด็กต้องให้เรื่องอะไรบ้าง เด็กเริ่มเรียนรู้เรื่องเพศตั้งแต่อายุเท่าไร

การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับเด็กต้องให้เรื่องอะไรบ้าง […]

การดูแลความปลอดภัยเด็กเล็กในการเล่น กิจกรรม และการออกกำลังกาย

การดูแลความปลอดภัยเด็กเล็กในการเล่น กิจกรรม และเด็กควรออกกำลังกายอย่างไร

ธรรมชาติของเด็กเล็ก (อายุ 2 – 4 ปี) จะชอบวิ่ง กระโดด แล […]

1 2