วิธีคุมกำเนิดสำหรับวัยรุ่น

วิธีคุมกำเนิดสำหรับวัยรุ่น เกร็ดความรู้ “การมีเพศสัมพันธ์”

การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วิธีที่ดีที่สุด คือ การ […]

การดูแลตนเองหลังคลอด อาหาร

การดูแลตนเองหลังคลอด อาหาร การพักผ่อนและการออกกำลังกาย การดูแลความสะอาดร่างกาย วิธีคุมกำเนิดแบบชั่วคราวที่เหมาะสมในหญิงให้นมลูก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

อาหารคุณแม่หลังคลอด ปริมาณ ควรมากกว่าระยะตั้งครรภ์ รับป […]

การนับระยะปลอดภัย

การคุมกำเนิดด้วยการนับระยะปลอดภัย วิธีการหาระยะปลอดภัยจากการบันทึกประจำเดือน

การคุมกำเนิดด้วยการนับระยะปลอดภัย เป็นการคุมกำเนิดแบบชั […]

ห่วงอนามัยคุมกำเนิด

การใช้ห่วงอนามัยคุมกำเนิด ข้อห้ามในการใช้ห่วงอนามัยคุมกำเนิด ผลดีของการใช้ห่วงอนามัยคุมกำเนิด

ชนิดของห่วงอนามัยคุมกำเนิด ชนิดของห่วงอนามัยคุมกำเนิด แ […]

ยาแผ่นแปะผิวหนังคุมกำเนิด

ยาแผ่นแปะผิวหนังคุมกำเนิด กลไกการคุมกำเนิดและข้อห้ามใช้ยาแผ่นแปะผิวหนังคุมกำเนิด ข้อดีและข้อเสียของการใช้ยาแผ่นแปะคุมกำเนิด

ยาแผ่นแปะผิวหนังคุมกำเนิด เป็นวิธีคุมกำเนิดล่าสุดในกลุ่ […]

ข้อห้ามในการใช้ยาฝังคุมกำเนิด

ยาฝังคุมกำเนิด ข้อห้ามในการใช้ยาฝังคุมกำเนิด อาการข้างเคียงในการใช้ยาฝังคุมกำเนิดและอาการในการใช้ยาฝังคุมกำเนิดที่ต้องกลับมาพบแพทย์

ชนิดยาฝังคุมกำเนิด ชนิดยาฝังคุมกำเนิด มี 2 ชนิด ชนิดสลา […]

ยาฉีดคุมกำเนิด

การใช้ยาฉีดคุมกำเนิด ข้อห้ามใช้ยาฉีดคุมกำเนิด ผลดีของการใช้ยาฉีดคุมกำเนิด ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดด้วยยาฉีด

ชนิดของยาฉีดคุมกำเนิด ชนิดของยาฉีดคุมกำเนิด เป็นฮอร์โมน […]

ข้อควรระวังในการรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน

ยาเม็ดคุมกำเนิด ข้อควรระวังในการรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน ประสิทธิภาพยาคุมกำเนิด อาการข้างเคียงของการรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด

ยาเม็ดคุมกำเนิด ชนิดของยาเม็ดคุมกำเนิด ชนิดของยาเม็ดคุม […]

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห่วงอนามัยคุมกำเนิด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห่วงอนามัยคุมกำเนิด การใส่ห่วงอนามัยแล้วทำให้บุตรพิการจริงหรือไม่

ใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิดแล้วทำให้มดลูกแห้ง (เป็นหมัน) สตร […]

ยาฝังคุมกำเนิด

คำถาม – คำตอบ และข้อแนะนำเกี่ยวกับการฝังยาคุมกำเนิด

การฝังยาคุมกำเนิด เป็นวิธีการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรที่เหม […]

1 2