หลักการถือวัตรปฏิบัติตามพุทธปรัชญาเถรวาท

ความเชื่อมนต์คาถา หลักการถือวัตรปฏิบัติตามพุทธปรัชญาเถรวาท

ผู้นับถือความเชื่อมนต์คาถา หากเป็นกลุ่มลัทธิไสยศาสตร์ ถ […]

พระศิวะในยุคพระเวท ความเป็นปรมาตมันของพระศิวะ

พระศิวะในยุคพระเวท ความเป็นปรมาตมันของพระศิวะ

ในยุคพระเวท “พระศิวะ” ได้ถูกกล่าวถึงในพระนามที่ชื่อ “รุ […]

แนวคิดเรื่องการสร้างโลกจากบริบทในคัมภีร์ฤคเวท

แนวคิดเรื่องการสร้างโลกจากบริบทในคัมภีร์ฤคเวท

ลักษณะที่เด่นชัดที่นักวิชาการอินเดียศึกษาเห็นร่วมกันก็ค […]

ลักษณะของคัมภีร์พระเวท

ลักษณะของคัมภีร์พระเวท

คัมภีร์พระเวทเดิมที่มีแค่ 3 พระเวท คือ ฤคเวท ยชุรเวท แล […]

พระศิวะในคัมภีร์ปุราณะ

พระศิวะในคัมภีร์ปุราณะ

หลังยุคพระเวท พระรุทรในคัมภีร์พระเวทได้ลดความสำคัญลงแล้ […]

พระศิวะในคัมภีร์พระเวท

พระรุทรหรือพระศิวะในคัมภีร์พระเวท พระศิวะในการรับรู้ของอินเดียโบราณก่อนคัมภีร์พระเวท

จากหลักฐานในยุคอินเดียโบราณ โดยเฉพาะที่บริเวณลุ่มน้ำสิน […]

วรรณคดีโบราณของอินเดีย พระเวท คัมภีร์พระเวท

วรรณคดีโบราณของอินเดีย : พระเวท คัมภีร์พระเวท

“พระเวท” หรือ “คัมภีร์พระเวท” ได้รวบรวมแนวคิดด้านต่าง ๆ […]

คัมภีร์ผีและเทวดา “นาม” “รูป” ของศาสนา

คัมภีร์ผีและเทวดา “นาม” “รูป” ของศาสนา

พุทธศาสนาได้เกิดขึ้นท่ามกลางความหลากหลายของศาสนาพราหมณ์ […]

คัมภีร์ปุราณะ “ตรีมูรติ” เทพเจ้าคือความปรารถนา

คัมภีร์ปุราณะ : “ตรีมูรติ” เทพเจ้าคือความปรารถนา พระพรหม – ผู้สร้าง พระวิษณุ หรือพระนารายณ์ – ผู้รักษา และพระศิวะหรือพระอิศวร – ผู้ทำลาย เป็นสามมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่

หากไล่เรียงตามภูมิศาสตร์ความเชื่อของอารยธรรมอินเดีย นับ […]

คัมภีร์ภควัทคีตา หัวใจพระเจ้า

คัมภีร์ภควัทคีตา : หัวใจพระเจ้า

มหาตมะคานธีได้อ้างถึง “คัมภีร์ภควัทคีตา” ว่า เป็นเครื่อ […]

1 2