ศาสตร์การดูดวง ตรวจดวงชะตา โหราศาสตร์ที่มีอิทธิพลในไทย

ศาสตร์การดูดวง ตรวจดวงชะตา โหราศาสตร์ที่มีอิทธิพลในไทย

ความเรื่องดวงชะตาอยู่คู่กับคนไทยมานานและมีอิทธิพลกับคนท […]

พัฒนาการของศาสนาฮินดู ปรัชญาฮินดู ทรรศนะทั้งหก “มายาของพรหม” มายาของโลก

พัฒนาการของศาสนาฮินดู ปรัชญาฮินดู ทรรศนะทั้งหก “มายาของพรหม” มายาของโลก

เมื่อเกิดศาสนาใหม่ขึ้นจึงมีผู้พยายามเผยแพร่แนวคิดของตนเ […]

ความเชื่อลัทธิทางไสยศาสตร์ พิธีอาถรรพณ์

ความเชื่อลัทธิทางไสยศาสตร์ พิธีอาถรรพณ์ เวทย์มนต์คาถา พิธีสวดมนต์

ผู้นับถือความเชื่อเวทย์มนต์คาถา หรือที่รู้จักในกลุ่มลัท […]

หลักการถือวัตรปฏิบัติตามพุทธปรัชญาเถรวาท

ความเชื่อมนต์คาถา หลักการถือวัตรปฏิบัติตามพุทธปรัชญาเถรวาท

ผู้นับถือความเชื่อมนต์คาถา หากเป็นกลุ่มลัทธิไสยศาสตร์ ถ […]

ความเชื่ออานุภาพของมนต์คาถา

ความเชื่ออานุภาพของมนต์คาถา อำนวยผลทางด้านเมตตา แคล้วคลาด คุ้มครองป้องกันภัย โชคลาภ กระพันชาตรี ป้องกันรักษาโรคและแก้อวมงคลต่าง ๆ

หากเราเลือกการสวดให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ก็จะทำให้เร […]

พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ บทสวด “อุณหิสสวิชัย”

พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ : บทสวด “อุณหิสสวิชัย”

(ผู้สวดตั้งนโม 3 จบก่อนจากนั้นเริ่มสวดไปตามลำดับ) อัตถิ […]

คติความเชื่อนับถือศิวลึงค์ องค์พระศิวะมหาเทพ

คติความเชื่อนับถือศิวลึงค์ องค์พระศิวะมหาเทพ

ชาวฮินดูแท้ จะหลอมรวมศรัทธามุ่งเน้นไปที่ “องค์ศิวะมหาเท […]

รูปแบบศิวลึงค์

“องค์พระศิวะมหาเทพ” รูปแบบศิวลึงค์

รูปแบบของศิวลึงค์นั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปอย่างหลา […]

“องค์พระศิวะมหาเทพ” ศิวลึงค์ คืออะไร

“องค์พระศิวะมหาเทพ” ศิวลึงค์ คืออะไร

“ศิวลึงค์ คือ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศา […]

1 2 3