คติความเชื่อนับถือศิวลึงค์ องค์พระศิวะมหาเทพ

คติความเชื่อนับถือศิวลึงค์ องค์พระศิวะมหาเทพ

ชาวฮินดูแท้ จะหลอมรวมศรัทธามุ่งเน้นไปที่ “องค์ศิวะมหาเท […]

รูปแบบศิวลึงค์

“องค์พระศิวะมหาเทพ” รูปแบบศิวลึงค์

รูปแบบของศิวลึงค์นั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปอย่างหลา […]

“องค์พระศิวะมหาเทพ” ศิวลึงค์ คืออะไร

“องค์พระศิวะมหาเทพ” ศิวลึงค์ คืออะไร

“ศิวลึงค์ คือ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศา […]

คติความเชื่อเรื่อง “พระศิวะ” ในเขตกรุงเทพมหานคร

คติความเชื่อเรื่อง “พระศิวะ” ในเขตกรุงเทพมหานคร

ในปี พ.ศ. 2555 – 2556 คติความเชื่อเรื่องพระศิวะยังคงปรา […]

คติความเชื่อเรื่อง “พระศิวะ” ในประเทศไทย

คติความเชื่อเรื่อง “พระศิวะ” ในประเทศไทย

“พระศิวะ” เป็นเทพสำคัญองค์หนึ่งในศาสนาฮินดู มีพัฒนาการม […]

“พระตรีมูรติ” รูปเคารพพระศิวะในอินเดีย

“พระตรีมูรติ” รูปเคารพพระศิวะในอินเดีย

ราวพุทธศตวรรษที่ 3 ในแถบอินเดียภาคเหนือได้เริ่มปรากฏรูป […]

พระศิวะในยุคพระเวท ความเป็นปรมาตมันของพระศิวะ

พระศิวะในยุคพระเวท ความเป็นปรมาตมันของพระศิวะ

ในยุคพระเวท “พระศิวะ” ได้ถูกกล่าวถึงในพระนามที่ชื่อ “รุ […]

วรรณกรรมมุขปาฐะตำนานเมืองหริภุญไชยสู่จามเทวีวงศ์

วรรณกรรมมุขปาฐะตำนานเมืองหริภุญไชยสู่จามเทวีวงศ์

จามเทวีวงศ์มีเค้ามาจากตำนานพระนางจามเทวีและการสถาปนากรุ […]

แนวคิดเรื่องการสร้างโลกจากบริบทในคัมภีร์ฤคเวท

แนวคิดเรื่องการสร้างโลกจากบริบทในคัมภีร์ฤคเวท

ลักษณะที่เด่นชัดที่นักวิชาการอินเดียศึกษาเห็นร่วมกันก็ค […]

ลักษณะของคัมภีร์พระเวท

ลักษณะของคัมภีร์พระเวท

คัมภีร์พระเวทเดิมที่มีแค่ 3 พระเวท คือ ฤคเวท ยชุรเวท แล […]

1 2 3