สถาบันครอบครัวและค่านิยมการมีผัวเดียวเมียเดียวและการแต่งงานของสังคมไทย

สถาบันครอบครัวและค่านิยมการมีผัวเดียวเมียเดียวและการแต่งงานของสังคมไทย

ผัวเดียวเมียเดียวเป็นธรรมเนียมการแต่งงานที่สังคมส่วนใหญ […]

กฎหมายครอบครัว สินสมรส

กฎหมายครอบครัว สินสมรส

สินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474 ก็คือ ท […]

“ทะเบียนสมรส” สำคัญอย่างไร

“ทะเบียนสมรส” สำคัญอย่างไร

การจดทะเบียนสมรสของชายหญิงทำให้เป็นสามีภรรยากันโดยถูกต้ […]

กฎหมายที่ผู้หญิงควรรู้ กฎหมายครอบครัว กฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่ง

กฎหมายที่ผู้หญิงควรรู้ กฎหมายครอบครัว กฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่ง

กฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราจนแยกกันไม่ออก คน […]

ภรรยาจะมีสิทธิอะไรบ้างตามกฎหมายในกรณีถูกสามีทิ้ง

ภรรยาจะมีสิทธิอะไรบ้างตามกฎหมายในกรณีถูกสามีทิ้ง

ถ้าจดทะเบียนสมรสกัน ภรรยาสามารถขอให้จดทะเบียนหย่าและแบ่ […]

การหมั้น สินสอด

การหมั้น ของหมั้น สินสอด พิธีหมั้น

ในชีวิตของคนเราทุกคนนั้น ย่อมจะต้องเกี่ยวข้องมีความสัมพ […]

อายุความมรดก อายุความมรดกสำหรับทายาทโดยธรรม

อายุความมรดก อายุความมรดกสำหรับทายาทโดยธรรม

อายุความมรดกสำหรับทายาทโดยธรรม ทายาทโดยธรรมต้องฟ้องให้แ […]

กฎหมายครอบครัว กฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่งที่คุณผู้หญิง ภรรยา ภริยาควรรู้

กฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน กฎหมายครอบครัว กฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่งที่คุณผู้หญิง ภรรยา ภริยาควรรู้

กฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันจนแยกกันไม่ออก คนที่ไม่ […]

สามีทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินที่เป็นสินสมรส

สามีทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสให้แก่บุคคลอื่นทั้งแปลงโดยภริยาให้ความยินยอมในพินัยกรรมจะมีผลทำให้บุคคลอื่นนั้นได้รับที่ดินสินสมรสนั้นทั้งแปลงหรือไม่

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้กล่าวถึงเรื่องการจัดกา […]

1 2 4