อิทธิพลของโหราศาสตร์ต่อการตัดสินใจและการสร้างความชอบธรรมทางการเมือง

อิทธิพลของโหราศาสตร์ต่อการตัดสินใจและการสร้างความชอบธรรมทางการเมือง

โหราศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อกระบวนก […]

ความเชื่อโหราศาสตร์

ความเชื่อโหราศาสตร์ต่อวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน

สังคมไทยได้มีการนำเอาวิชาโหราศาสตร์มาใช้เป็นหลักในการวา […]

โหราศาสตร์ ตรวจดวงชะตา

ความเชื่อในโหราศาสตร์ ตรวจดวงชะตา ความเชื่อในการดูดวงส่วนตัว

โหราศาสตร์ไม่ได้มีเพียงแค่ตรวจสอบดวงชะตาของแต่ละบุคคลแต […]

โหราศาสตร์

ความเชื่อพระพุทธศาสนา วิทยาคม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีสางเทวดา โหราศาสตร์ ของคนในสังคมไทย

“ความเชื่อ” คือ ความรู้สึกที่คล้อยตาม หรือเห็นด้วย หรือ […]

บทบาทของโหราศาสตร์ ตรวจดูดวงชะตาต่อวิถีชีวิตชาวไทยในปัจจุบัน

บทบาทของโหราศาสตร์ ตรวจดูดวงชะตาต่อวิถีชีวิตชาวไทยในปัจจุบัน

คนไทยในปัจจุบันจำนวนมากมีความเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์ เน […]

โหราศาสตร์กับการให้การปรึกษาทางจิตวิทยา

โหราศาสตร์ การตรวจดวงชะตา การดูดวง กับการให้การปรึกษาทางจิตวิทยา

การให้การปรึกษาทางจิตวิทยาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลส […]

ศาสตร์การดูดวง ตรวจดวงชะตา โหราศาสตร์ที่มีอิทธิพลในไทย

ศาสตร์การดูดวง ตรวจดวงชะตา โหราศาสตร์ที่มีอิทธิพลในไทย

ความเรื่องดวงชะตาอยู่คู่กับคนไทยมานานและมีอิทธิพลกับคนท […]

1 2 4