แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของวัยรุ่น อยู่ใน ชGeneration Z

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของวัยรุ่น Generation Z การจัดการความเครียดของวัยรุ่น

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด พบว่า เพศ รายได้ต่ […]

ผลกระทบและโรคแทรกซ้อนที่เกิดในเด็กและวัยรุ่นที่อ้วน ด้านจิตใจและสังคม

ผลกระทบและโรคแทรกซ้อนที่เกิดในเด็กและวัยรุ่นที่อ้วน ด้านจิตใจและสังคม และด้านร่างกาย

ผลกระทบที่เกิดในเด็กและวัยรุ่นที่อ้วนด้านจิตใจและสังคม […]

ทันลูก ทันไอที

ทันลูก ทันไอที แนวทางการดูแลลูกวัยรุ่นในยุคไอที 5 เรื่องที่พ่อแม่ควรสอนลูกหลานใช้โซเซียลมีเดีย

“ไอที” เป็นชื่อย่อของคำว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” (Informa […]

วิธีคุมกำเนิดสำหรับวัยรุ่น

วิธีคุมกำเนิดสำหรับวัยรุ่น เกร็ดความรู้ “การมีเพศสัมพันธ์”

การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วิธีที่ดีที่สุด คือ การ […]

อุปสรรคการพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัว

หลักการพูดคุยกับลูกหลานวัยรุ่นเรื่องเพศ อุปสรรคการพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัว

อุปสรรคการพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครองยัง […]

พัฒนาการทางเพศเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ฮอร์โมนเพศในวัยรุ่น

พัฒนาการทางเพศเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ฮอร์โมนเพศในวัยรุ่น การส่งเสริมพัฒนาการวัยรุ่นทางด้านร่างกาย เพศชาย เพศหญิง

พัฒนาการร่างกายว้ยรุ่นเพศชาย รูปร่างมีการเปลี่ยนแปลง ร่ […]

พฤติกรรมและสาเหตุความรุนแรงในวัยรุ่น

พฤติกรรมและสาเหตุความรุนแรงในวัยรุ่น การทะเลาะวิวาท การล้อเลียนปมด้อย การข่มขู่รีดไถเงิน การละเมิดทางเพศ

คำจำกัดความ “พฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่น” หมายถึง ความ […]

ธรรมชาติของวัยรุ่น ผลผลิตของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกาย ใจ และสังคม

ธรรมชาติของวัยรุ่น ผลผลิตของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกาย ใจ และสังคม

ช่วงวัยรุ่นมักเริ่มเมื่อเด็กมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย […]

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นที่มีคู่นอนหลายคน

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นที่มีคู่นอนหลายคน การเปลี่ยนคู่นอนของวัยรุ่น

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นที่มีคู่นอนหลายคน อายุเมื่อมีเพ […]

ความฉลาดทางอารมณ์ พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมทาง

ความฉลาดทางอารมณ์ พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่นชายและหญิง

ความฉลาดทางอารมณ์ วัยรุ่นชายมีความฉลาดทางอารมณ์ต่ำกว่าป […]

1 2