คติความเชื่อนับถือศิวลึงค์ องค์พระศิวะมหาเทพ

คติความเชื่อนับถือศิวลึงค์ องค์พระศิวะมหาเทพ

ชาวฮินดูแท้ จะหลอมรวมศรัทธามุ่งเน้นไปที่ “องค์ศิวะมหาเท […]

“องค์พระศิวะมหาเทพ” ศิวลึงค์ คืออะไร

“องค์พระศิวะมหาเทพ” ศิวลึงค์ คืออะไร

“ศิวลึงค์ คือ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศา […]

คติความเชื่อเรื่อง “พระศิวะ” ในเขตกรุงเทพมหานคร

คติความเชื่อเรื่อง “พระศิวะ” ในเขตกรุงเทพมหานคร

ในปี พ.ศ. 2555 – 2556 คติความเชื่อเรื่องพระศิวะยังคงปรา […]

คติความเชื่อเรื่อง “พระศิวะ” ในประเทศไทย

คติความเชื่อเรื่อง “พระศิวะ” ในประเทศไทย

“พระศิวะ” เป็นเทพสำคัญองค์หนึ่งในศาสนาฮินดู มีพัฒนาการม […]

“พระตรีมูรติ” รูปเคารพพระศิวะในอินเดีย

“พระตรีมูรติ” รูปเคารพพระศิวะในอินเดีย

ราวพุทธศตวรรษที่ 3 ในแถบอินเดียภาคเหนือได้เริ่มปรากฏรูป […]

พระศิวะในยุคพระเวท ความเป็นปรมาตมันของพระศิวะ

พระศิวะในยุคพระเวท ความเป็นปรมาตมันของพระศิวะ

ในยุคพระเวท “พระศิวะ” ได้ถูกกล่าวถึงในพระนามที่ชื่อ “รุ […]

พระศิวะกับพระสตี (พระอุมา)

พระศิวะกับพระสตี (พระอุมา)

พระสตีมีรูปโฉมงดงาม เป็นพระธิดาองค์โตของพระทักษะประชาบด […]

พระศิวะในคัมภีร์ปุราณะ

พระศิวะในคัมภีร์ปุราณะ

หลังยุคพระเวท พระรุทรในคัมภีร์พระเวทได้ลดความสำคัญลงแล้ […]

พระศิวะในคัมภีร์พระเวท

พระรุทรหรือพระศิวะในคัมภีร์พระเวท พระศิวะในการรับรู้ของอินเดียโบราณก่อนคัมภีร์พระเวท

จากหลักฐานในยุคอินเดียโบราณ โดยเฉพาะที่บริเวณลุ่มน้ำสิน […]

คัมภีร์ปุราณะ “ตรีมูรติ” เทพเจ้าคือความปรารถนา

คัมภีร์ปุราณะ : “ตรีมูรติ” เทพเจ้าคือความปรารถนา พระพรหม – ผู้สร้าง พระวิษณุ หรือพระนารายณ์ – ผู้รักษา และพระศิวะหรือพระอิศวร – ผู้ทำลาย เป็นสามมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่

หากไล่เรียงตามภูมิศาสตร์ความเชื่อของอารยธรรมอินเดีย นับ […]

1 2