ฤกษ์มงคล

ความหมายของฤกษ์ยาม ฤกษ์มงคล ฤกษ์ยามดี ฤกษ์ดี

การประกอบพิธีกรรมอันเป็นงานมงคลต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน ก […]

ศาสตร์การดูดวง ตรวจดวงชะตา โหราศาสตร์ที่มีอิทธิพลในไทย

ศาสตร์การดูดวง ตรวจดวงชะตา โหราศาสตร์ที่มีอิทธิพลในไทย

ความเรื่องดวงชะตาอยู่คู่กับคนไทยมานานและมีอิทธิพลกับคนท […]

พัฒนาการของศาสนาฮินดู ปรัชญาฮินดู ทรรศนะทั้งหก “มายาของพรหม” มายาของโลก

พัฒนาการของศาสนาฮินดู ปรัชญาฮินดู ทรรศนะทั้งหก “มายาของพรหม” มายาของโลก

เมื่อเกิดศาสนาใหม่ขึ้นจึงมีผู้พยายามเผยแพร่แนวคิดของตนเ […]

พิธีกรรมและความเชื่อเทศกาลนวราตรี ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

พิธีกรรมและความเชื่อเทศกาลนวราตรี ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

ชนชาติต่าง ๆ เข้ามาอาศัยและตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยมา […]

ความเชื่อเรื่องเทพและเทวดา “พระพิฆเนศวร”

ความเชื่อเรื่องเทพและเทวดา “พระพิฆเนศวร”

ในปัจจุบันมนุษย์ก็ยังมีความกลัวและต้องการที่พึ่งทางจิตใ […]

ความเชื่อลัทธิทางไสยศาสตร์ พิธีอาถรรพณ์

ความเชื่อลัทธิทางไสยศาสตร์ พิธีอาถรรพณ์ เวทย์มนต์คาถา พิธีสวดมนต์

ผู้นับถือความเชื่อเวทย์มนต์คาถา หรือที่รู้จักในกลุ่มลัท […]

หลักการถือวัตรปฏิบัติตามพุทธปรัชญาเถรวาท

ความเชื่อมนต์คาถา หลักการถือวัตรปฏิบัติตามพุทธปรัชญาเถรวาท

ผู้นับถือความเชื่อมนต์คาถา หากเป็นกลุ่มลัทธิไสยศาสตร์ ถ […]

ความเชื่ออานุภาพของมนต์คาถา

ความเชื่ออานุภาพของมนต์คาถา อำนวยผลทางด้านเมตตา แคล้วคลาด คุ้มครองป้องกันภัย โชคลาภ กระพันชาตรี ป้องกันรักษาโรคและแก้อวมงคลต่าง ๆ

หากเราเลือกการสวดให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ก็จะทำให้เร […]

พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ บทสวด “อุณหิสสวิชัย”

พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ : บทสวด “อุณหิสสวิชัย”

(ผู้สวดตั้งนโม 3 จบก่อนจากนั้นเริ่มสวดไปตามลำดับ) อัตถิ […]

1 2 5