ความปลอดภัยของเด็ก และผู้หญิงการสร้างสังคมที่เท่าเทียมกันทุกเพศทุกแบบ

ความปลอดภัยของเด็ก และผู้หญิงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสังคมที่เท่าเทียมกันทุกเพศทุกแบบ

ความปลอดภัยของผู้หญิงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสังคมที่เ […]

วิธีการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

วิธีการคิดดอกเบี้ยสินเชื่อเงินกู้ ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเป็นยังไง

ในปัจจุบันนี้ การคิดดอกเบี้ยมีหลากหลายรูปแบบ แต่การคิดด […]

ตนไร้รากเหง้ากับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ตนไร้รากเหง้ากับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

สิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ที่ว่า “สิทธิมนุษยชน” […]

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสของบุคคลที่มีเพศเดียวกัน หรือบุคคลในกลุ่ม LGBT

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสของบุคคลที่มีเพศเดียวกัน หรือบุคคลในกลุ่ม LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Trans) สิทธิในการรับมรดก

หญิง – ชายนั้นเป็นเพียงการแบ่งแยกทางสรีระ สรีระที […]

ความหลากหลายทางเพศกับสิทธิที่ไม่เท่าเทียมกัน

ความหลากหลายทางเพศกับสิทธิที่ไม่เท่าเทียมกัน

สังคมไทยแม้ว่า จะเปิดกว้างให้กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลา […]

ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ

ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยมีประเด็นการศึกษา ได […]

LGBT สิทธิมนุษยชน และการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว

LGBT สิทธิมนุษยชน และการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว

เมื่อกล่าวถึงคำว่า LGBT อาจจะมีหลายท่านที่ไม่คุ้นเคยกับ […]

สามีแจ้งว่า “โสด” ผิดฐานแจ้งความเท็จ

สามีแจ้งว่า “โสด” ผิดฐานแจ้งความเท็จ

เมื่อสามีแจ้งต่อพนักงานที่ดินว่า “โสด” เพื่อจดทะเบียนจำ […]

สถาบันครอบครัวและค่านิยมการมีผัวเดียวเมียเดียวและการแต่งงานของสังคมไทย

สถาบันครอบครัวและค่านิยมการมีผัวเดียวเมียเดียวและการแต่งงานของสังคมไทย

ผัวเดียวเมียเดียวเป็นธรรมเนียมการแต่งงานที่สังคมส่วนใหญ […]

การรับรองสิทธิในการสมรสระหว่างเพศเดียวกันในประเทศไทย

การรับรองสิทธิในการสมรสระหว่างเพศเดียวกันในประเทศไทย

การสมรสเป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยย่ […]

1 2 6