สุขภาพของชายรักเพศเดียวกัน การติดเชื้อเอชไอวี เอดส์

สุขภาพของชายรักเพศเดียวกัน การติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์

เพศวิถีรักเพศเดียวกัน (homosexuality) หมายถึง การรักผู้ […]

แนวคิดเกี่ยวกับการทำความเข้าใจรักร่วมเพศ และหญิงรักหญิง กลุ่มคนชายขอบ

แนวคิดเกี่ยวกับการทำความเข้าใจรักร่วมเพศ และหญิงรักหญิง กลุ่มคนชายขอบ “กลุ่มรักเพศเดียวกัน” เลสเบี้ยน

ในยุคโลกาภิวัฒน์มนุษย์คงเจอกับปัญหาหลาย ๆ อย่างที่มารุม […]

พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ โรคจิต วิกลจริต

พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ โรคจิต วิกลจริต

พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หมายถึง การที่มีความพึงพอใจทางเ […]

คำถามหลากหลายเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ ความหลากหลายทางเพศ

คำถามหลากหลายเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ ความหลากหลายทางเพศ มีเพื่อนเป็นเกย์ รักร่วมเพศ ทำไมผู้ใหญ่ชอบกีดกันไม่ให้รู้เรื่องเพศ ทำไมผู้ใหญ่ชอบกีดกันไม่ให้รู้เรื่องเพศ

ทำไมผู้ใหญ่ชอบกีดกันไม่ให้รู้เรื่องเพศ : ก็เพราะผู้ใหญ่ […]

กิจกรรมทางเพศ รูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก

กิจกรรมทางเพศชายรักชาย รูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก รูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ทางปาก

รูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ชายรักชายทางทวารหนัก การร่วมเพศด้ […]

ชายรักชาย

การดูแลสุขภาพทางเพศของกลุ่มชายรักชาย การดูแลอวัยวะเพศชาย และช่องทางการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มชายรักชาย การจัดการกับความต้องการทางเพศของกลุ่มชายรักชาย

กลุ่มชายรักชายถูกจัดให้เป็นกลุ่มรักเพศเดียวกันที่ถูกสัง […]

เพศหลากหลายในวัยรุ่น LGBTQI Youth

เพศหลากหลายในวัยรุ่น LGBTQI Youth

พัฒนาทางเพศเป็นกระบวนการที่มีการพัฒนาต่อเนื่องตั้งแต่วั […]

ทำไมสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQI จึงสำคัญ

ทำไมสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQI จึงสำคัญ การยอมรับและปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ อย่างถูกต้องและเท่าเทียม

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทา […]

สถานการณ์รอบโลกที่มีต่อกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ LGBTQI ในประเทศเอเชีย และประเทศไทย

สถานการณ์รอบโลกที่มีต่อกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ LGBTQI ในประเทศเอเชีย และประเทศไทย

ในหลาย ๆ ประเทศ การเป็นเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล ทรานส์เ […]

วิวัฒนาการความหลากหลายทางเพศที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

วิวัฒนาการความหลากหลายทางเพศที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

สำหรับประเทศไทย ความหลากหลายทางเพศนั้นเหมือนจะอยู่คู่กั […]

1 2 3