ความหลากหลายทางเพศกับสิทธิที่ไม่เท่าเทียมกัน

ความหลากหลายทางเพศกับสิทธิที่ไม่เท่าเทียมกัน

สังคมไทยแม้ว่า จะเปิดกว้างให้กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลา […]

ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ

ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยมีประเด็นการศึกษา ได […]

LGBT สิทธิมนุษยชน และการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว

LGBT สิทธิมนุษยชน และการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว

เมื่อกล่าวถึงคำว่า LGBT อาจจะมีหลายท่านที่ไม่คุ้นเคยกับ […]

สามีแจ้งว่า “โสด” ผิดฐานแจ้งความเท็จ

สามีแจ้งว่า “โสด” ผิดฐานแจ้งความเท็จ

เมื่อสามีแจ้งต่อพนักงานที่ดินว่า “โสด” เพื่อจดทะเบียนจำ […]

กฎหมายครอบครัว สินสมรส

กฎหมายครอบครัว สินสมรส

สินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474 ก็คือ ท […]

กฎหมายที่ผู้หญิงควรรู้ กฎหมายครอบครัว กฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่ง

กฎหมายที่ผู้หญิงควรรู้ กฎหมายครอบครัว กฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่ง

กฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราจนแยกกันไม่ออก คน […]

ภรรยาจะมีสิทธิอะไรบ้างตามกฎหมายในกรณีถูกสามีทิ้ง

ภรรยาจะมีสิทธิอะไรบ้างตามกฎหมายในกรณีถูกสามีทิ้ง

ถ้าจดทะเบียนสมรสกัน ภรรยาสามารถขอให้จดทะเบียนหย่าและแบ่ […]

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการดูแลร่างกายมีทั้งการแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้า

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการดูแลร่างกายมีทั้งการแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในยามที่ไม่รู้สึกตัว และการทำพินัยกรรมบริจาคอวัยวะหรืออุทิศร่างกายภายหลังเสียชีวิต

สาระสำคัญของการทำหนังสือเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธาร […]

กฎหมายอื่น ๆ ที่ผู้สูงอายุควรรู้

กฎหมายอื่น ๆ ที่ผู้สูงอายุควรรู้ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน

การเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอาย […]

กฎหมายที่ผู้สูงอายุควรรู้

กฎหมายที่ผู้สูงอายุควรรู้

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมาประเทศไทยได้ให้ความสำคั […]

1 2