โหราศาสตร์ในสังคมล้านนาไทย

โหราศาสตร์ในสังคมล้านนาไทย การทำนายทายทัก

ในวิถีชีวิตของชาวล้านนาไทย คนส่วนมากเชื่อในโหราศาสตร์ เ […]

buddha silhouette on golden sunset background beliefs of Buddhism

พระพุทธเจ้ากับโหราศาสตร์ พระพุทธเจ้ากับการทำนายฝัน

เหตุการณ์บางช่วงบางตนในพุทธประวัติ ทำให้เห็นว่า พระพุทธ […]

ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ ลักษณะการดูดวงชะตา การทำนายทายทัก

ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ ลักษณะการดูดวงชะตา การทำนายทายทัก

ความรู้ทางโหราศาสตร์เกิดจากการสังเกตเทพวัตถุบันท้องฟ้าข […]

ความเชื่อเรื่อง “ลางสังหรณ์” การทำนายอาการเขม่นของร่างกาย เขม่นตาซ้าย เขม่นตาขวา

ความเชื่อเรื่อง “ลางสังหรณ์” การทำนายอาการเขม่นของร่างกาย เขม่นตาซ้าย เขม่นตาขวา เขม่นที่ปาก

ความเชื่อเรื่อง “ลางสังหรณ์” ที่ปรากฏทางร่างกายนั้นมี 4 […]

ความเชื่อเรื่อง “ลางสังหรณ์” หนูร้อง หนูกัด จิ้งจกทัก ตุ๊กแกร้อง แมงมุมอุ้มไข่ตีอก

ความเชื่อเรื่อง “ลางสังหรณ์” หนูร้อง หนูกัด จิ้งจกทัก ตุ๊กแกร้อง แมงมุมอุ้มไข่ตีอก (ตอนที่ 2)

ความเชื่อเรื่อง “ลางสังหรณ์” ซึ่งลางสังหรณ์จะปรากฏให้เห […]

1 2 5