การปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยเต่า

การทำบุญพระตามกำลังวันเกิด การปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยเต่า

การทำบุญพระตามกำลังวันเกิด การทำบุญพระตามกำลังวันเกิด เ […]

เจ้าพ่อหลักเมือง

เจ้าพ่อหลักเมืองและข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความนับถือ

“เจ้าพ่อ” ในความหมายของสังคมโดยทั่วไปจะหมายถึง ผู้เป็นใ […]

กาลามสูตรกังขานิยฐาน ๑๐

กาลามสูตรกังขานิยฐาน ๑๐ วิธีปฏิบัติในเรื่องที่ควรสงสัย หรือหลักความเชื่อ ทรงตรัสแสดงไว้ ณ เกสปุตตะนิคม

กาลามสูตรนี้บรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายมักไม่นิยมแสดงให้แ […]

ความเชื่อโหราศาสตร์

ความเชื่อโหราศาสตร์ต่อวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน

สังคมไทยได้มีการนำเอาวิชาโหราศาสตร์มาใช้เป็นหลักในการวา […]

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

นิยามเกี่ยวกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ หมายถึง […]

1 2 89