วันธงชัย วันอธิบดี วันนุ่งผ้าใหม่ ดำหัว ตัดผม ตัดเล็บ ว

วันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ วันโลกาวินาศ

ถ้าจะหาวันธงชัยให้ตั้งจุลศักราชของปีที่จะหาลง เอา 10 คูณได้เท่าใด เอา 3 บวก ลัพธ์เป็นเกณฑ์ แล้วตั้งเกณฑ์ลง 5 ฐาน คือ วัน ยาม ฤกษ์ ราศี ดิถี

ฐานวันเอา 7 หาร เศษเท่าใดเป็น วันธงชัย

ฐานยามเอา 8 หาร เศษเท่าใดเป็น ยามธงชัย

ฐานฤกษ์เอา 27 หาร เศษเท่าใดเป็น ฤกษ์ธงชัย

ฐานราศีเอา 12 หาร เศษเท่าใดเป็น ราศีธงชัย

ฐานดิถีเอา 30 หาร เศษเท่าใดเป็น ดิถีธงชัย

วันธงชัยเป็นวันที่ดี เมื่อประกอบกับวันดีอื่น ๆ เปรียบเหมือนผู้นำกองทัพ มีธงแห่งชัยชนะเป็นเครื่องหมาย ทำให้วันดีอื่น ๆ ดีที่สุด

ถ้าจะหาอธิบดี ให้ตั้งจุลศักราชของปีที่จะหาลง เอาเลข 498 หาร เศษเท่าใดตั้งลงเป็น 5 ฐาน

ฐานวันเอา 7 หาร เศษเท่าใดเป็น วันอธิบดี

ฐานยามเอา 8 หาร เศษเท่าใดเป็น ยามอธิบดี

ฐานฤกษ์เอา 27 หาร เศษเท่าใดเป็น ฤกษ์อธิบดี

ฐานราศีเอา 12 หาร เศษเท่าใดเป็น ราศีอธิบดี

ฐานดิถีเอา 30 หาร เศษเท่าใดเป็น ดิถีอธิบดี

วันอธิบดีเป็นวันที่เดชานุภาพด้วยความเป็นใหญ่สามารถช่วยปกป้องคุ้มภัยอันตรายสิ่งร้าย ๆ ทั้งปวง

ถ้าจะหาอุบาทว์ให้ตั้งจุลศักราชของปีที่จะหาลง เอา 10 คูณได้เท่าใดเอา 2 บวก ลัพธ์เป็นเกณฑ์ แล้วตั้งเกณฑ์ลงเป็น 5 ฐาน

ฐานวันเอา 7 หาร เศษเท่าใดเป็น วันอุบาทว์

ฐานยามเอา 8 หาร เศษเท่าใดเป็น ยามอุบาทว์

ฐานฤกษ์เอา 27 หาร เศษเท่าใดเป็น ฤกษ์อุบาทว์

ฐานราศีเอา 12 หาร เศษเท่าใดเป็น ราศีอุบาทว์

ฐานดิถีเอา 30 หาร เศษเท่าใดเป็น ดิถีอุบาทว์

วันอุบาทว์เป็นวันที่จะนำมาซึ่งอุปัทวเหตุเพศภัย สิ่งร้าย ๆ ทั้งปวงจะเกิดขึ้น

ถ้าจะหาโลกาวินาศ ให้ตั้งจุลศักราชของปีที่จะหาลง เอา 1120 บวกลัพธ์เท่าใดตั้งเป็น 5 ฐาน

ฐานวันเอา 7 หาร เศษเท่าใดเป็น วันโลกาวินาศ

ฐานยามเอา 8 หาร เศษเท่าใดเป็น ยามโลกวินาศ

ฐานฤกษ์เอา 27 หาร เศษเท่าใดเป็น ฤกษ์โลกาวินาศ

ฐานราศีเอา 12 หาร เศษเท่าใดเป็น ราศีโลกาวินาศ

ฐานดิถีเอา 30 หาร เศษเท่าใดเป็น ดิถีโลกาวินาศ

วันโลกาวินาศ เป็นวันที่ไม่ดีจะทำอะไรก็ไม่เจริญ ไม่ก้าวหน้า

ถ้าหารแล้วเศษเป็น 0 (หารได้ลงตัว) ก็ให้ยึดจำนวนที่เป็นตัวหารเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น ถ้าหารเกณฑ์ธงชัยของวันได้ลงตัว ก็ถือว่า วันธงชัย เป็น 7 ยกเว้น ราศี ให้คงเป็น 0 เพราะในทางโหราศาสตร์ไทย ราศีที่ 12 ตรงกับราศีที่ 0 พอดี คือ ราศีเมษ

วันนุ่งผ้าใหม่ ดำหัว ตัดผม ตัดเล็บ

วันนุ่งผ้าใหม่

วันอาทิตย์ ดี จะมีชัยชนะแก่ศัตรู

วันจันทร์ ดี เป็นเสน่ห์มหานิยม

วันอังคาร ไม่ดี จะเกิดทุกข์

วันพุธ ดี จะอยู่เย็นเป็นสุข

วันพฤหัสบดี ดี จะมีปัญญา

วันศุกร์ ดี จะได้คู่ครอง

วันเสาร์ ไม่ดี จะมีคนคิดปองร้าย

วันดำหัวผินหน้าไปทิศ

วันอาทิตย์ ผินหน้าไปทิศพายับ เอาดอกบัวหรือดอกไม้ขาว 3 ดอก บูชาเทวดาบอกให้ท่าน รู้ขอเอาโชคลาภ เอาน้ำส้มป่อยตบกระหม่อม 3 ที พระยาปเสนทิโกศลดำหัววันนี้ชนะข้าศึก ศัตรูพ่ายแพ้ไป

วันจันทร์ ผินหน้าไปทิศบูรพา เอาดอกไม้ขาวบูชาเทวดา เจ้าสุทธนูดำหัววันนี้ได้นางจิรประภาเป็นเมีย

วันอังคาร ผินหน้าไปทิศอาคเนย์ เอาดอกอัญชัญ 8 ดอก บูชาเทวดา ถ้าไม่มีให้เอาดอกไม้เขียว อันนี้ควายทรพีไปขวิดต้นส้มป่อยหล่นใส่หัว จึงชนะพ่อตนได้เป็นพระยา

วันพุธ ผินหน้าไปทิศทักษิณ เอาดอกไม้เหลืองบูชาเทวดา นางสภัทรา ดำหัววันนี้ได้เป็นนางพระยา

วันพฤหัสบดี ผิหน้าไปทิสหรดี เอาดอกไม้หอมบูชา พระยากุสราชดำหัววันนี้ได้นางปภาวดีเป็นมเหสี

วันศุกร์ ผินหน้าไปทิศอุดร เอาดอกไม้เหลืองบูชาเทวดากลืนเม็ดส้มป่อย 7 เม็ด เจ้าสุธนดำหัววันนี้ได้นางมโนราเป็นเมีย

วันเสาร์ ผิหน้าไปทิศหรดี เอาดอกไม้หอมบูชาเทวดาพระฤาษีดำหัววันนี้ได้เสวยเมือง

วันตัดผม

วันอาทิตย์ ตัดผมดี อายุจะยืน

วันจันทร์ ตัดผมไม่ดี อายุจะสั้น

วันอังคาร ตัดผมไม่ดี จะเสียฤทธิ์เดชกำลัง

วันพุธ ตัดผมไม่ดี จะเสียผิวพรรณ ศรีวรรณะ

วันพฤหัส ตัดผมดี คนรักคนชอบ เป็นเสน่ห์

วันศุกร์ ตัดผมดี มีศรี ผิวพรรณดีงดงาม

วันเสาร์ ตัดผมดี มีเดชฤทธิ์ มีกำลังอานุภาพ

วันตัดเล็บ

วันอาทิตย์ ดี อายุจะยืน

วันจันทร์ ดี จะมีลาภ ผู้หญิงรักผู้หญิงชอบ

วันอังคาร ไม่ดี จักมีพยาธิ์ พ่ายแพ้ศัตรู

วันพุธ ดี จักมีฤทธิ์เดช กำลัง

วันพฤหัส ไม่ดี ท่านจะเกลียดชัง

วันศุกร์ ดี อายุมั่นขวัญยืน อยู่สวัสดี

วันเสาร์ ไม่ดี อยู่ไม่วุฒิ เจริญใจ

วันหัวเข้า หัวออก

วันห้วเข้า ดี ซื้อสัตว์ซื้อของเข้าร้าน รับคนใช้ เข้าอยู่หอพักหรือบ้านเช่าใหม่ เข้าตั้งบ้านเมือง วัดวาอาราม เวลาบูชาเทียนรับโชคสืบชาตาให้ได้วันหัวเข้า ดี

วันหัวออก ดี ส่งสินค้า ส่งบ่าวสาว ยกทัพไปรบ ออกไปเจรจา คดีความ ออกบ้านไปแสวงโชคติดต่อค้าขาย จุดเทียนสะเดาะเคราะห์ จุดเทียนแคล้วคลาดอุบาทว์เภทภัยอันตราย ให้ได้วันออก ดี

เดือนเกี๋ยง วันเสาร์ วันหัวเข้า

เดือนเกี๋ยง วันอาทิตย์ วันหัวออก

เดือนยี่ วันศุกร์ วันหัวเข้า

เดือนยี่ วันเสาร์ วันหัวออก

เดือนสาม วันพฤหัสบดี วันหัวเข้า

เดือนสาม วันศุกร์ วันหัวออก

เดือนสี่ วันพุธ วันหัวเข้า

เดือนสี่ วันพฤหัสบดี วันหัวออก

เดือนห้า วันอังคาร วันหัวเข้า

เดือนห้า วันพุธ วันหัวออก

เดือนหก วันจันทร์ วันหัวเข้า

เดือนหก วันอังคาร วันหัวออก

เดือนเจ็ด วันอาทิตย์ วันหัวเข้า

เดือนเจ็ด วันจันทร์ วันหัวออก

เดือนแปด วันพฤหัสบดี วันหัวเข้า

เดือนแปด วันศุกร์ วันหัวออก

เดือนเก้า วันพุธ วันหัวเข้า

เดือนเก้า วันพฤหัสบดี วันหัวออก

เดือนสิบ วันอังคาร วันหัวเข้า

เดือนสิบ วันพุธ วันหัวออก

เดือนสิบเอ็ด วันจันทร์ วันหัวเข้า

เดือนสิบเอ็ด วันอังคาร วันหัวออก

เดือนสิบสอง วันอาทิตย์ วันหัวเข้า

เดือนสิบสอง วันจันทร์ วันหัวออก

ที่มาบทความ วันดี วันเสีย ฤกษ์ยาม ตามปฏิทินล้านนา ฉบับวัดธาตุคำ https://www.finearts.go.th/storage/contents/file/tLAfmFTcHRfxBwOCzDOqKJSib70N2XMtOinGyrMk.pdf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *