แรงงานต่างด้าว การทำงานในสหรัฐอเมริกา

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม การจัดส่งคนงาน แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว การทำงานในสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศใหญ่ที่มีความเจริญในทุกด้าน เนื่อ […]

การไปทำงานในสิงคโปร์

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม การจัดส่งคนงาน แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว การไปทำงานในสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีพ […]

ขั้นตอนและระบบการจัดส่งแรงงานไทย การไปทำงานของแรงงานไทย ของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

ขั้นตอนและระบบการจัดส่งแรงงานไทย การไปทำงานของแรงงานไทย ของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

ระบบการรับแรงงานต่างชาติ (การไปทำงาน) ของสาธารณรัฐเกาหล […]

แรงงานข้ามชาติกับการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย

แรงงานข้ามชาติกับการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย

การคุ้มครองแรงงานเป็นหนึ่งในสี่รูปแบบหลักของการคุ้มครอง […]

ประสบการณ์ชีวิตของแรงงาน การเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานหนุ่มสาวไทย

ประสบการณ์ชีวิตของแรงงาน การเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานหนุ่มสาวไทย (ผีน้อย)

ประสบการณ์ชีวิตของแรงงานการเดินทางไปทำงานของพิม (ผีน้อย […]

แรงงานผิดกฎหมาย ผีน้อย

ปัญหาที่แรงงานไทย (ผีน้อย) มักประสบ การสอบภาษาเกาหลี ความล่าช้าในการเรียกตัว การเข้าไปทำงานในเกาหลีใต้แบบผิดกฎหมาย

นางณคประภา บำรุงสุข ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ EPS สา […]

ผู้หญิงไทยกับการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติ การย้ายถิ่นของหญิงไทย

ผู้หญิงไทยกับการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติ การย้ายถิ่นของหญิงไทย ประเทศเยอรมนี ญี่ปุ่น

ผู้หญิงที่เดินทางส่วนใหญ่ยังคงมีถิ่นกำเนิดในภาคอีสาน แล […]