“องค์พระศิวะมหาเทพ” ศิวลึงค์ คืออะไร

“องค์พระศิวะมหาเทพ” ศิวลึงค์ คืออะไร

“ศิวลึงค์ คือ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศา […]

พระศิวะในคัมภีร์พระเวท

พระรุทรหรือพระศิวะในคัมภีร์พระเวท พระศิวะในการรับรู้ของอินเดียโบราณก่อนคัมภีร์พระเวท

จากหลักฐานในยุคอินเดียโบราณ โดยเฉพาะที่บริเวณลุ่มน้ำสิน […]

คัมภีร์ผีและเทวดา “นาม” “รูป” ของศาสนา

คัมภีร์ผีและเทวดา “นาม” “รูป” ของศาสนา

พุทธศาสนาได้เกิดขึ้นท่ามกลางความหลากหลายของศาสนาพราหมณ์ […]

คัมภีร์ปุราณะ “ตรีมูรติ” เทพเจ้าคือความปรารถนา

คัมภีร์ปุราณะ : “ตรีมูรติ” เทพเจ้าคือความปรารถนา พระพรหม – ผู้สร้าง พระวิษณุ หรือพระนารายณ์ – ผู้รักษา และพระศิวะหรือพระอิศวร – ผู้ทำลาย เป็นสามมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่

หากไล่เรียงตามภูมิศาสตร์ความเชื่อของอารยธรรมอินเดีย นับ […]