วัฒนธรรมเกาหลีผ่านละครเกาหลีแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง

สินค้าวัฒนธรรมเกาหลีผ่านสื่อละครเกาหลีเรื่อง “แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง” และ “เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา”

ละครเกาหลีที่นำมาออกอากาศในประเทศไทยส่วนใหญ่ได้รับความน […]

city-forever-movie-south-background (1)

การเผยแพร่กระแสวัฒนธรรมเกาหลีใต้ผ่านละคร รายการโทรทัศน์

รายการโทรทัศน์เกาหลีใต้ถือเป็นสินค้าที่มีการส่งออกอย่าง […]

statue-beautiful-scenery-around-nami-island (1)

บทบาทภาคเอกชนอุตสาหกรรมบันเทิงในการสร้างสรรค์และผลิตรายการที่มีเนื้อหาสะท้อนวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ของประเทศเกาหลีใต้

ความสำเร็จของการเผยแพร่กระแสวัฒนธรรมเกาหลีใต้จนเป็นที่ร […]

4190212 (2)

บทบาทภาครัฐในการสร้างความสำเร็จด้านเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีใต้

โดยทั่วไปแล้ว “รัฐบาล” คือ กลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ กา […]

beautiful-girl-with-pink-leaves-nami-island-south-korea (1)

การเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลี กระแสวัฒนธรรมเกาหลี

กระแสวัฒนธรรมเกาหลีหรือที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่า “โค […]

วัฒนธรรมเกาหลีใต้

อิทธิพลของลัทธิขงจื๊อต่อวัฒนธรรมประจำชาติเกาหลีใต้

หลักการของลัทธิขงจื๊อมุ่งเน้นความเป็นเอกภาพของสังคม การ […]