ทับทิม ราชาแห่งอัญมณี

ทับทิมไทย ราชาแห่งอัญมณี

ทับทิม อัญมณีสีแดง ที่เปี่ยมด้วยคุณค่าจนได้รับการเชิดชู […]

พลอยตระกูลคอรันดัม (แร่มีค่า)

พลอยตระกูลคอรันดัม (แร่มีค่า) ทับทิม ไพลิน พลอยสีขาว พลอยน้ำบุษร์หรือบุษราคม พลอยสตาร์หรือพลอยสาแหรก

พลอยตระกูลคอรันดัม คือ แร่มีค่า จัดเป็นอัญมณีหรือรัตนชา […]