5990356

“การยิ้มเป็นการกระตุ้นและเยียวยาจิตใจที่มีผลต่อความรู้สึกและสุขภาพทางจิตของเรา”

การยิ้มมีบทบาทที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเรา เหตุผลที่คน […]

ผลกระทบและโรคแทรกซ้อนที่เกิดในเด็กและวัยรุ่นที่อ้วน ด้านจิตใจและสังคม

ผลกระทบและโรคแทรกซ้อนที่เกิดในเด็กและวัยรุ่นที่อ้วน ด้านจิตใจและสังคม และด้านร่างกาย

ผลกระทบที่เกิดในเด็กและวัยรุ่นที่อ้วนด้านจิตใจและสังคม […]

การเหี่ยวฝ่อของระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ และผิวหนัง อาการทางจิตใจ “วัยทอง”

การเหี่ยวฝ่อของระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ และผิวหนัง อาการทางจิตใจ อาการเกี่ยวกับความจำและโรคสมองเสื่อมของ “วัยทอง”

การเหี่ยวฝ่อของระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ของวัยทอง การ […]