ทวดตาสอน (1)

การบวงสรวงบูชา การบน“ทวดตาสอน” “ตาอินทร์ศร” หรือ “งูศักดิ์สิทธิ์” เพื่อขอพรรับศิริมงคล

สำหรับผู้ที่ต้องการบวงสรวงบูชาเพื่อขอพรรับศิริมงคลสำหรั […]