สามีแจ้งว่า “โสด” ผิดฐานแจ้งความเท็จ

สามีแจ้งว่า “โสด” ผิดฐานแจ้งความเท็จ

เมื่อสามีแจ้งต่อพนักงานที่ดินว่า “โสด” เพื่อจดทะเบียนจำ […]

กฎหมายครอบครัว สินสมรส

กฎหมายครอบครัว สินสมรส

สินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474 ก็คือ ท […]

กฎหมายที่ผู้หญิงควรรู้ กฎหมายครอบครัว กฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่ง

กฎหมายที่ผู้หญิงควรรู้ กฎหมายครอบครัว กฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่ง

กฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราจนแยกกันไม่ออก คน […]

ภรรยาจะมีสิทธิอะไรบ้างตามกฎหมายในกรณีถูกสามีทิ้ง

ภรรยาจะมีสิทธิอะไรบ้างตามกฎหมายในกรณีถูกสามีทิ้ง

ถ้าจดทะเบียนสมรสกัน ภรรยาสามารถขอให้จดทะเบียนหย่าและแบ่ […]

Happy Asian family. Father, mother and daughter near new home. R

ผลทางกฎหมายของการสิ้นสุดแห่งการสมรส การแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา การแยกสินสมรส

เมื่อมีการสมรสแล้วก็มีการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้เช่นกัน ส […]

ทฤษฎีในเรื่องทรัพย์สินของคู่สมรส ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย

ทฤษฎีในเรื่องทรัพย์สินของคู่สมรส ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย

ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาในเรื่องทรัพย์สินนั้น ประมว […]

การจัดการสินสมรส สัญญาก่อนสมรส สัญญาระหว่างสมรส

การจัดการสินสมรส สัญญาก่อนสมรส สัญญาระหว่างสมรส

ความหมายของการจัดการสินสมรส คำว่า “สินสมรส” หมายความว่า […]

ประวัติความเป็นมาของกฎหมายเกี่ยวกับการสมรส

ประวัติความเป็นมาของกฎหมายเกี่ยวกับการสมรส

ครอบครัวเป็นสถาบันหนึ่งที่มีความสำคัญหน่วยหนึ่งในสังคม […]