แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า (5)

แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า

นิยามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า คุณค่า (Value) หมายถึง ผล […]

นิยามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า

นิยามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า

นิยามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Br […]

แนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อตราสินค้า

แนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อตราสินค้า

ความภักดีต่อตราสินค้า หมายถึง ความพึงพอใจที่สม่ำเสมอจนก […]

ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image)

แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image)

นิยามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) ภาพลักษณ […]

แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า (4)

แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า

นิยามเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า ปิยะชาติ อิศรภักดี (2559) […]

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า

แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า

การรับรู้คุณค่าตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (perceived […]

แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า (3)

แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า การสร้างคุณค่าตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า

แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า (Brand E […]

แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า (2)

แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า

คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) หมายถึง การวัดระดับการที […]

แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักาณ์ตราสินค้า

แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า

นิยามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า ตราสินค้า หมายถึง ส่วน […]

แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า และปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า

แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้า และปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า

นิยาม “ตราสินค้า” ตราสินค้า ยี่ห้อ (Brand) หมายถึง ชื่อ […]

1 2