วิธีแก้ไขเครดิตบูโร

เพื่อความเข้าใจในเบื้องต้น เรามาทำความเข้าใจในเรื่องของ “เครดิต” หรือในความเข้าใจคือ “พฤติกรรมการผ่อนชำระหนี้” นั้น เป็นความเชื่อมั่นของผู้เป็นเจ้าหนี้ อันมีต่อลูกหน้า ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเต็มใจและความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ได้ ซึ่งเป็นการมองในทัศนะของผู้ให้เครดิต (เจ้าหนี้) ซึ่งข้อมูลเครดิต จึงเป็นข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ถึงตัวลูกค้าและคุณสมบัติของลูกค้าที่ขอสินเชื่อ รวมทั้งประวัติการชำระราคาสินค้าหรือบริการ ในประเทศไทยมีบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ที่จัดตั้งตามกฎหมายเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเครดิตให้บริการแก่สมาชิกต่าง ๆ เช่น สถาบันการเงินและธนาคาร ซึ่งบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ มีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครดิตหรือสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก เพื่อทำการประมวลผลให้สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเรียกใช้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวิเคราะห์ในการให้สินเชื่อ

รายงานเครดิตบูโร

ข้อมูลในรายงานเครดิตบูโรจะแสดงพฤติกรรมผ่อนชำระหนี้ของบุคคล จะแสดงข้อมูลในช่วงระยะเวลา 3 ปี โดยจะรวบรวมข้อมูลบัญชีหนี้สินของบุคคลทั้งหมดไว้ โดยจะแสดงแยกเป็นรายการบัญชีหนี้สินนั้น ๆ โดยจะแสดงรายการผ่อนชำระหนี้เป็นรายเดือน และมีการสรุปตัวเลขยอดหนี้ทั้งหมด และหนี้ที่ต้องที่ผ่อนชำระรายเดือน รวมทั้งจำนวนงวดที่ต้องผ่อนชำระ ทั้งนี้ รายงานที่แสดงยังแสดงพฤติกรรมการผ่อนชำระหนี้ของบุคคลนั้นด้วย จะเห็นได้ว่า จากภาพที่แสดงนี้ บุคคลนี้ มีพฤติกรรมการผ่อนชำระเงินที่ตรงตามกำหนด จะเห็นได้ว่า สถานะของบัญชีแสดง “01 ปกติ”

พฤติกรรมการผ่อนชำระเงินที่แสดงนี้ หากมีการผ่อนชำระที่ผิดปกติ ดังแสดงในภาพนี้ จะเห็นได้ว่า บุคคลนี้มีพฤติกรรมการผ่อนชำระที่ผิดปกติ ในรายงานจะแสดงระยะเวลาที่เริ่มผิดชำระหนี้เป็นจำนวนวัน นอกจากนี้ สถานะของบัญชี ยังรวมถึงสถานการณ์ชำระหนี้ระหว่างการปิดบัญชีด้วย และหากบัญชีได้มีการปิดบัญชีแล้ว แต่ยังอยู่ในช่วงของรอบ 3 ปีตามระบบการรายงานเครดิตบูโร

จะเห็นได้ว่า รายงานเครดิตบูโรนี้ แสดงรายละเอียดพฤติกรรมการชำระหนี้ของบุคคลโดยละเอียด ดังนั้น สถาบันการเงินจะพิจารณาจากรายงานเครดิตบูโรนี้ในขั้นตอนแรกก่อน และนอกจากนี้ ยังมีคะแนนของพฤติกรรมการชำระหนี้ด้วย

หากเราไม่ชำระหนี้จะเป็นอย่างไร

หากเราไม่ชำระหนี้ ยอดหนี้สินนี้ ก็จะขึ้นแสดงในรายงานเครดิตบูโรไปตลอด และหากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น ทางสถาบันการเงินจะทำรายงานเข้าระบบ Data ซึ่งหากมีรายงานเข้าระบบแล้ว เป็นเรื่องยากในการที่จะขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่น ๆ เพราะอย่างไรก็ดี เราก็ต้องชำระหนี้นั้น ถ้าไม่ชำระหนี้ เราก็จะติดบูโรไปตลอด ทำให้ไม่สามารถยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้อีกเลย

วิธีแก้ไขเครดิตบูโร พฤติกรรมการชำระหนี้หรือรายงานเครดิตบูโร

เรามาดูกันว่า หากเราเริ่มมีทางการเงิน การผ่อนชำระหนี้ ควรเริ่มจากเช็คยอดหนี้สินเราทั้งหมดก่อน และดูรายได้ของเราเพื่อยื่นขอปรับสภาพหนี้ หนี้ที่เรายื่นขอปรับสภาพหนี้ได้ อาจจะเป็นหนี้สินในส่วนของรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล จะเป็นรายการหนี้ที่เราผ่อนชำระเป็นรายงวด และมีจำนวนงวดที่ชำระไปแล้วอย่างน้อยครึ่งนึง หรือร้อยละ 50 ขึ้นไป ทั้งนี้ในบางสถาบันการเงินหากผ่อนชำระไปแล้วร้อยละ 30 ก็สามารถขอปรับสภาพหนี้ได้

ในการปรับสภาพหนี้ในที่นี้ขออธิบายดังนี้ เราขอยืดอายุการผ่อนชำระให้นานขึ้น (เพิ่มงวดชำระหนี้) และขอยอดผ่อนชำระหนี้ลดลง ดังเช่น เมื่อก่อนเราผ่อนรถยนต์งวดละ 9500 บาท แต่เมื่อเริ่มมีปัญหาทางการเงิน เราก็ติดต่อขอปรับสภาพหนี้กับสถาบันการเงินนั้น เพื่อขอผ่อนชำระงวดละ 4900 บาท ซึ่งเราสามารถยื่นขอปรับสภาพหนี้ได้เกือบทุกสถาบันการเงิน

เมื่อเรายื่นขอปรับสภาพหนี้แล้ว โดยเราจะต้องพิจารณาจากยอดรายได้ของเราด้วยว่ามีความสามารถในการผ่อนชำระได้เท่าไหร่ในช่วงเวลานั้น เพื่อเป็นการรักษาเครดิตบูโรของเราไว้ เพราะหากในรายงานเริ่มมีการผิดนัดชำระหนี้ ยอดนี้จะแสดงไปอีก 3 ปีในรายงานการเครดิตบูโร

นอกจากที่จะแสดงในรายงานเครดิตบูโรแล้ว ยังมีผลต่อเราในเรื่องของค่าปรับ ค่าติดตามทวงถาม และดอกเบี้ยที่คิดเพิ่มขึ้นจากการผิดชำระหนี้ด้วย เช่น หากมีการทวงถามหนี้

งวดที่ 1 ครั้งที่ 1 จะมีการคิดค่าทวงถามหนี้ 50 บาท

ในงวดที่ 2 เราจะมียอดค้าง รวมเป็น 2 งวด โดยงวดที่ 2 จะค้างชำระ 2 เดือน และงวดที่ 2 จะค้างชำระ 1 เดือน ดังนั้น ในการติดตามทวงถาม จะเป็น 2*50 บาท เป็นค่าทวงถามหนี้ 100 บาท

จะเห็นได้ว่า เมื่อมีการทวงถามมากขึ้น ค่าทวงถามหนี้ในแต่ละครั้งก็จะเพิ่มตามไปด้วย ตามจำนวนงวดที่เราค้างชำระและยังมีค่าปรับในการผิดนัดชำระหนี้ และมีดอกเบี้ยที่คิดจากหนี้ที่ผิดนัดชำระอีกด้วย เพราะยังไงเราเป็นหนี้ก็ต้องชำระหนี้ แต่หากเราเริ่มมีปัญหาทางด้านการเงินแล้ว ควรเข้าพูดคุยกับสถาบันการเงินเพื่อขอปรับสภาพหนี้กันนะคะ

หากสนใจขอสินเชื่อผู้ประการ SME สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนถูกต้อง ทะเบียนการค้า นิติบุคคล บริษัท ห้างร้าน ร้านค้าออนไลน์ ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกที่มีที่ตั้ง มีโกดังชัดเจน ติดต่อได้ที่ นวพร เอี่ยมธีระกุล โทร 0635963365 ทางเราไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการใด ๆ เงื่อนไขการอนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *