จัดสิ่งแวดล้อมอย่างไร…เพื่อลดปัญหาโรคภูมิแพ้ เอื้อต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

จัดสิ่งแวดล้ออย่างไร เพื่อลดปัญหาโรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้จัดเป็นโรคฮิตติดอันดับต้น ๆ ในเด็กเลยทีเดียว ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคภูมิแพ้เกิดจากสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น การจัดสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเด็กให้ปลอดจากสารกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ จะช่วยให้เด็กไม่ต้องเสี่ยงกับโรคภูมิแพ้ หรือถ้าเป็นอยู่แล้วก็จะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ด้วยการ

1.ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน

  • จัดห้องนอน ควรจัดให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติ เพื่อลดจำนวนเชื้อรา ที่นอน หมอน ควรเลือกใช้ที่ทำจากใยสังเคราะห์แทนการใช้นุ่น และหมั่นทำความสะอาดอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง เพื่อลดการสะสมของเศษผิวหนังตกค้าง ซึ่งจะเป็นอาหารและไรฝุ่น ไม่ควรใช้พรมปูพื้นห้อง อีกทั้งไม่ควรวางตุ๊กตาที่ยัดด้วยนุ่นหรือขนสัตว์ในห้อง เพราะจะเป็นที่เก็บกักฝุ่น
  • บริเวณอื่นภายในบ้าน ควรทำความสะอาดบ้านเป็นประจำและเปิดบ้านให้อากาศถ่ายเทเสมอ หากพบว่า บริเวณใดของบ้านมีเชื้อรา เช่น ที่ห้องน้ำ ฝาผนังที่ชื้น ฯลฯ ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำผสมคลอรีน

2.สิ่งแวดล้อมเมื่ออยู่นอกบ้าน

ควรหลีกเลี่ยงพาเด็กไปในสถานที่ที่มีคนมาก ๆ แออัดและอากาศถ่ายเทไม่ดี เช่น โรงภาพยนตร์ หลีกเลี่ยงที่จะพาเด็ก ๆ ออกไปเล่นนอกบ้านในช่วงเวลาสาย ๆ จนถึงบ่าย เพราะเป็นช่วงที่มีเกสรดอกไม้ปลิวว่อนอยู่ทั่วไปในอากาศ ไม่ควรพาเด็กไปในแหล่งที่มีการเผาไหม้ เพราะควันไฟอาจปลิวว่อนอยู่ทั่วไปในอากาศ ไม่ควรพาเด็กไปในแหล่งที่มีการเผาไหม้ เพราะควันไฟอาจทำให้เด็กแพ้ได้

การจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยจากสารกระตุ้นภูมิแพ้ ให้เด็กได้พักผ่อนเพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เด็กก็จะมีสุขภาพแข็งแรงทำได้ไม่ยากเลย

สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

จากการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวถึง 70 – 74 ปีนั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.1 อาศัยอยู่ในชนบท สภาพที่พักอาศัยส่วนใหญ่ถูกสุขลักษณะ กล่าวคือ มีส้วมใช้ มีน้ำสะอาดใช้ สภาพรอบบ้านสะอาด เป็นข้อบ่งชี้ได้ว่า สิ่งแวดล้อมที่ดีมีส่วนทำให้อายุยืนยาว และสมบูรณ์แข็งแรง ดังนั้น ควรจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อเอื้อต่อการมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยเริ่มที่บ้านและบริเวณบ้าน บ้าน ที่อยู่อาศัย ควรจะต้องมีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสว่างเพียงพอ จัดห้องต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ และสะดวกต่อการใช้งาน ไม่วางสิ่งของเกะกะ เพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เลือกใช้วัสดุที่คงทน และไม่เป็นอันตราย เช่น พื้นห้องน้ำต้องไม่ลื่น จัดสิ่งแวดล้อมทั้งในบ้านและบริเวณบ้านให้สะอาด ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์นำโรคและแมลงต่าง ๆ เมื่อสภาพแวดล้อมที่บ้านดี ผู้ที่อยู่อาศัยก็จะมีสุขภาพดีด้วย นอกจากนั้นแล้ว ควรจะหลีกเลี่ยงแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษอากาศ เพื่อร่างกายจะได้ไม่รับสารพิษมาบั่นทอนสุขภาพ

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ โดยการสนับสนุนให้มีการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน อาจจะให้ผู้สูงอายุทรัพยากรที่มีคุณค่าของลูกหลานได้มีส่วนร่วม มีบทบาทในการดูแลสิ่งแวดล้อมในบ้านและบริเวณเพื่อความรู้สึกที่ดีของผู้สูงอายุที่เป็นผู้มีค่า มีประโยชน์ของสังคม และเพื่อสุขภาพของตนเองและชุมชนอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *